Penta zwiększa wartość

Penta Investments, środkowoeuropejska grupa inwestycyjna, opublikowała zaudytowane wyniki finansowe za 2013 r. Wartość aktywów Penta wzrosła do 6,5 mld euro. Zgodnie z metodą wyceny Fair Value, zysk netto Penta wyniósł w 2013 r. – 100 mln euro. Wartość aktywów netto Grupy wzrosła do 1,564 mld euro.

W 2013 r. Grupa zainwestowała łącznie ponad 200 mln euro w akwizycje nowych projektów i ekspansję oraz na modernizację i rozwój dotychczasowego portfela inwestycyjnego. Największe nakłady zostały przeznaczone na wsparcie inwestycji w sektorze ochrony zdrowia oraz dla spółek portfelowych – Aero Vodochody i Grupy Empik Media & Fashion.

W 2013 r. Penta przeprowadziła 3 nowe akwizycje – wszystkie w Polsce (sieć szpitali i przychodni EMC Instytut Medyczny oraz sieci apteczne Apteka Mediq i Partner Pharma) oraz rozpoczęła 1 nowy projekt w sektorze nieruchomości (projekt mieszkaniowy w Bratysławie).
Z kolei – zakończyła inwestycję w MediClinic/Czechy, dostawcę usług podstawowej opieki zdrowotnej.

Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia mają aktualnie największy udział w wartości aktywów netto Penta (37%), wyprzedzając nieruchomości (20%), produkcję (17%) i handel detaliczny (12%). Polskie inwestycje Penta stanowią 15% wartości aktywów Grupy.

Firmy z portfolio Penta zapewniają ponad 30.000 miejsc pracy, w tym ponad 600 nowo utworzonych w 2013 r. Strategia inwestycyjna Grupy koncentruje się na budowaniu platform i spółek wypracowujących roczny zysk EBITDA na poziomie 50 mln euro i powyżej. Główny nacisk jest położony na aktywny rozwój dotychczasowych branż z portfolio, w szczególności: ochrona zdrowia, handel detaliczny, produkcja i usługi finansowe w Czechach, na Słowacji, w Polsce oraz Niemczech. W segmencie nieruchomości – Penta kontynuuje rozwój projektów biurowych, handlowych i mieszkaniowych.

“W tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia Penta. Naszą działalność rozpoczęliśmy od szybkich transakcji typowych dla lat 90-tych, poprzez bardzo intensywny okres transakcji typu buy-out, a następnie ekspansji terytorialnej pod koniec ostatniej dekady. Jednak, w ciągu ostatnich 2 lat, przyjęliśmy strategię długoterminowego inwestowania w wartość. Ma to odzwierciedlenie w naszej determinacji do dostosowywania naszych spółek portfelowych do efektywnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości po kryzysie. Wyniki Penta w 2013 r. stanowią bardzo dobrą podstawę do dalszej realizacji naszej strategii inwestycyjnej, skupionej na osiągnięciu przez spółki i projekty z naszego portfolio pozycji najlepszego w swojej klasie” – powiedział Jaroslav Haščák, Partner zarządzający Penta.

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube