Penta sprzedała dwie spółki w Czechach

Penta Investments – środkowoeuropejska grupa inwestycyjna – zawarła umowę sprzedaży dwóch spółek przemysłu maszynowego, działających w Czechach. Nabywcą 100% udziałów TES Vsetín oraz MEZservis (z Grupy TES) jest Advent International. Transakcja wymaga zgody urzędów antymonopolowych Czech i Niemiec. Zgodnie z decyzją obu stron umowy, jej wartość nie została ujawniona.

Grupa TES specjalizuje się w wytwarzaniu silników elektrycznych i generatorów prądu. Produkuje także komponenty do urządzeń elektrycznych i podzespoły dla kluczowych światowych przedsiębiorstw przemysłu elektrycznego i energetycznego oraz świadczy usługi inżynieryjne i remontowe. Grupa jest znaczącym pracodawcą w regionie, zatrudniającym około 670 pracowników.

Penta nabyła TES Vsetín w 2008 roku, a następnie w 2010 roku przejęła partnera TES w zakresie usług inżynieryjnych i remontowych – MEZservis. Inwestycja w Grupę TES należy do najlepszych projektów zrealizowanych przez Pentę.

"Grupa TES przeszła szereg pozytywnych zmian w ostatnich latach. Zrealizowaliśmy nasz cel istotnego zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. W czasie zaangażowania Penty w projekt, Grupa zwiększyła wskaźnik EBITDA o 110 %, do blisko 16 milionów euro i stała się kluczowym graczem w swoim segmencie w Europie. Ma także wszelkie podstawy do kontynuowania rozwoju oraz dynamicznej ekspansji na nowe rynki" – powiedział Václav Brož, menedżer inwestycyjny Penty.

„Z sukcesem zrealizowaliśmy wszystkie cele, związane z inwestycją w TES i MEZservis. Dlatego zdecydowaliśmy się na sprzedaż spółek, pozwalającą na skapitalizowanie efektów projektu. Gratulujemy funduszowi Advent International tak istotnej akwizycji i życzymy sukcesów w dalszym rozwoju obu podmiotów" – dodał Brož.

Doradcami Penty podczas transakcji były: PWC, Hogan Lovells oraz Mazars.

O TES Vsetín

  • TES Vsetín jest przedsiębiorstwem, posiadającym bogate doświadczenie w przemyśle energetycznym oraz segmencie odnawialnych źródeł energii. We wrześniu 2009 roku firma obchodziła 90-lecie w segmencie produkcji urządzeń elektrycznych.
  • Obecnie TES zatrudnia 500 pracowników. Export bezpośredni stanowi około 70% produkcji i jest przeznaczany m.in. na rynki: Unii Europejskiej, krajów członkowskich EFTA, Rosji, Turcji, Tajlandii oraz USA.
  • Firma jest kluczowym europejskim producentem generatorów, głównie dla mniejszych przedsiębiorstw hydroelektrycznych, a także dostarcza komponenty i podzespoły (takie jak części generatorów dla stacji wiatrowych) dla wiodących światowych przedsiębiorstw przemysłu elektrycznego i energetycznego.
  • TES Vsetín została przejęta przez Penta Investments w 2008 roku. Fundusz przeprowadził restrukturyzację przedsiębiorstwa, redukcję kosztów operacyjnych, a także z sukcesem zrealizował działania zmierzające do zwiększenia produktywności i ekspansji na nowe rynki.

O MEZservis

  • MEZservis od wielu lat jest częścią produkcji urządzeń elektrycznych we Vsetín. Firma została założona w 1919 roku przez Josefa Sousedíka, właściciela wielu znaczących patentów w zakresie silników elektrycznych.
  • MEZservis świadczy usługi inżynieryjne i remontowe, a także projektuje, produkuje i remontuje urządzenia elektryczne (napędy i pulpity sterownicze). Ponadto, firma projektuje i wytwarza urządzenia elektryczne na specjalne zamówienia klientów.

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube