Penta przejęła bank Dexia na Słowacji

Penta Investments – środkowoeuropejska grupa inwestycyjna – zakończyła przejęcie Dexia banka Slovensko. Słowacki urząd antymonopolowy zatwierdził transakcję, tym samym Penta stała się właścicielem 88,71% akcji spółki. Na początku kwietnia fundusz zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji Dexii.

Dexia banka Slovensko jest liderem na słowackim rynku usług bankowych dla samorządów. Posiada także pełną ofertę dedykowaną klientom detalicznym, przedsiębiorcom lokalnym i międzynarodowym oraz dla sektora użyteczności publicznej.

"Dexia banka Slovensko będzie kontynuować gługoterminową, stabilną współpracę z sektorem samorządowym. Jednocześnie zamierzamy wzmacniać ofertę Dexii w segmencie bankowości detalicznej, w którym widzimy znaczący potencjał rozwoju. Ponadto, będziemy dążyć do wypełnienia zobowiązań wynikających z transakcji, dotyczących podwyższenia kapitału banku o kwotę 40 mln euro. Wraz z akwizycją Dexia banka Slovensko, Penta weszła w nowy segment rynku. Nasze plany obejmują inwestycje w sektorze bankowo-finansowym przez minimum 7-10 lat" – powiedział Iain Child, partner zarządzający penta Investments.

Jako nowy większościowy akcjonariusz Dexia banka Slovensko, Penta jest zobowiązana prawem do ogłoszenia wezwania na pozostały pakiet akcji spółki. Stosowne zawiadomienie zostanie opublikowane w słowackiej prasie w dniu 1 kwietnia 2011 roku, a oferta będzie podana do publicznej wiadomości w ciągu kolenych 10 dni, po uzyskaniu zgody banku centralnego na Słowacji.

Od kwietnia 2011 roku dyrektorem zarządzającym i prezesem zarządu Dexia banka Slovensko zostanie Jan Rollo. Jego kandydatura została zatwierdzona przez słowacki bank centralny.

Jan Rollo posiada bogate doświadczenie w zakresie bankowości korporacyjnej i detalicznej, poparte głęboką znajomością funkcjonowania tego sektora na rynkach międzynarodowych, a zwłaszcza specyfiki regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Przed dołączeniem do Grupy Penta i Dexia banka Slovensko, pełnił funkcje kierownicze m.in. w Banku Austria, Citibanku, GE Money Bank, a w ostatnich latach – prezesa zarządu i dyrektora generalnego banku Slovenská sporiteľňa.

Penta zawarła porozumienie – dotyczące przejęcia większościowego pakietu akcji Dexia banka Slovensko – z Dexia Kommunalkredit Bank, spółką-córką Dexia SA w listopadzie 2010 roku.

O Dexia banka Slovensko

Dexia banka Slovensko działa na rynku od 1993 roku. W maju 2000 roku głównym udziałowcem banku została Grupa Dexia. Dexia banka Slovensko jest liderem na rynku usług bankowych dla samorządów. Posiada także pełną ofertę dedykowaną klientom detalicznym, przedsiębiorcom lokalnym i międzynarodowym oraz dla sektora użyteczności publicznej. Dexia ma także istotny udział w finansowaniu programów rozwoju samorządów, odbudowy oraz środowiskowych. Prowadzi działalność za pośrednictwem 49 oddziałów i zatrudnia 751 pracowników.

  • Szósty bank na Słowacji pod względem wartości aktywów
  • Liczba klientów: 223.000 (09/2010)
  • Suma bilansowa 2,9 mld EUR (09/2010)

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube