Penta pracuje nad wznowieniem produkcji Drumetu

Penta Investments – środkowo-europejska grupa inwestycyjna – nabyła 15 lipca 2009 zorganizowaną część przedsiębiorstwa Fabryki Lin i Drutu Drumet Sp.z.o.o., tworząc podmiot będący prawnym następcą spółki, która teraz funkcjonuje jako Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. („Drumet"). Aktywa operacyjne Drumetu stanowią największą w Polsce bazę produkcji stalowych drutów, lin i taśm zszywkowych. Obecnie głównym celem Penta Investments jest jak najszybsze wznowienie produkcji, której wstrzymanie w lutym 2009 doprowadziło do gwałtownej utraty pozycji rynkowej Drumetu.

„Cieszę się, że Drumet pozyskał tak silnego i stabilnego właściciela, jakim jest Penta Investments. Bez wątpienia wsparcie Penty będzie niezbędne przy odbudowie rynkowej pozycji Drumetu. A będzie to nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę utracone zaufanie kontrahentów i klientów oraz trudną bieżącą sytuację na rynkach zbytu" – mówi Piotr Murawski, syndyk masy upadłościowej FLiD Drumet.

„Penta Investments przeprowadziła wiele skutecznych procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych. Naszym celem jest zapewnienie firmie i jej pracownikom finansowej stabilności oraz przejrzystości działań. Musimy jednak przyznać, że przejmowana przez nas spółka jest w złej kondycji i bardzo niekorzystnej sytuacji rynkowej. W związku z tym chciałbym zwrócić się do wszystkich partnerów Drumetu, a w szczególności pracowników, związkowców, kontrahentów i klientów, a także władz lokalnych oraz mediów o wsparcie i wyrozumiałość wobec działań, które muszą zostać podjęte, aby Drumet mógł przetrwać i odzyskać rentowność" – mówi Rafał Sosna, dyrektor inwestycyjny Penta Investments.

Ze względu na utraconą pozycję rynkową i globalną recesję, wpływające na działalność światowych producentów wyrobów stalowych oraz zaostrzającą się konkurencję, zwłaszcza ze strony dostawców z Azji, Drumet jest zmuszony do dostosowania struktury kosztów - w tym poziomu zatrudnienia - do realnej wielkości produkcji.

„Konkurenci Drumetu, dostawcy i wiele firm z branży stalowej ograniczają swoją produkcje, koszty, w tym także poziom zatrudnienia. Niestety, nie możemy oczekiwać, że Drumet zachowa się inaczej. Rozpoczęliśmy już negocjacje ze związkami zawodowymi, a nasi pracownicy zostali już powiadomieni o konieczności redukcji zatrudnienia" – dodaje Rafał Sosna, dyrektor inwestycyjny Penta Investments.

Penta Investments zapewnia, że proces restrukturyzacji zatrudnienia będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracy oraz układem zbiorowym pracy.

Priorytety Penty w perspektywie krótkoterminowej

  • Działania zmierzające do wznowienia produkcji, czyli przede wszystkim odbudowywanie portfela zamówień
  • Jak najszybsze dostosowanie struktury kosztów działalności do realnego poziomu produkcji
  • Zapewnienie silnej i doświadczonej kadry zarządczej

O Drumecie

  • Utworzony w 1895 roku we Włocławku, jest jednym z najstarszych producentów drutów stalowych w Polsce
  • W 2007 roku wyprodukował 120.000 ton drutów stalowych, generując tym samym przychody na poziomie 424 mln zł
  • W lutym 2009 roku wstrzymał działalność produkcyjną z powodu braku możliwości wywiązania się z zobowiązań wobec dostawców i wierzycieli
  • W styczniu 2009 złożył wniosek o upadłość, na mocy którego Sąd Rejonowy we Włocławku powołał Syndyka masy upadłościowej
  • 15 lipca 2009 Penta Investments nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa (obejmującą aktywa operacyjne i załogę). Wartość transakcji wyniosła 120 mln zł

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube