Penta planuje dalsze umacnianie swojej pozycji w Polsce

Penta Investments Limited (Penta), środkowoeuropejska grupa inwestycyjna ogłosiła skonsolidowane wyniki finansowe za 2008 rok. Zgodnie z IFRS (International Financial Reporting Standards), aktywa Grupy osiągnęły 2,3 mld, kapitał własny 725 mln euro, a skonsolidowane zyski 61,5 mln euro. Spółki portfelowe Penta Investments wypracowały przychody na poziomie 1,9 mld euro. Mimo panującego kryzysu finansowego, Pencie udało się utrzymać dług na niskim poziomie w stosunku do kapitału własnego 1,2:1 (dług vs. kapitał własny).

"W ciągu ostatniego roku znacznie wzmocniliśmy naszą pozycję w Polsce – sfinalizowaliśmy akwizycje dwóch firm – Drumetu oraz Okien Rąbień. Ponadto, rozszerzyliśmy działalność sieci handlowej Żabka Polska SA o nowy format sklepów pod szyldem Freshmarket, a także wprowadziliśmy na rynek polski sieć laboratoriów medycznych – Alpha Medical Polska. Mamy nadzieję, że do końca 2009 roku zamkniemy co najmniej jedną nową akwizycję" – powiedział Jozef Janov, partner zarządzający w Polsce.

Na skonsolidowany zysk wpływ miały głównie inwestycje typu start-up, które jeszcze w 2008 roku nie generowały pozytywnych wyników finansowych. Kolejnym znaczącym czynnikiem były początkowe inwestycje w sektorze nieruchomości, gdzie zyski są spodziewane dopiero po roku 2012.

Największa część kapitału Penty jest aktualnie ulokowana w Czechach (46%), następnie na Słowacji (39%) i w Polsce (12%). Spośród sektorów, najbardziej znaczący w portfolio Grupy jest rynek handlu detalicznego (44%), sektor produkcyjny (22%), nieruchomości (15%) oraz opieka zdrowotna (10%).

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube