Penta ogłasza wezwanie na wszystkie akcje EMC Instytut Medyczny S.A.

Penta Investments (Penta), grupa inwestycyjna działająca w sektorze private equity i nieruchomości w krajach Europy Środkowej, która posiada pośrednio, poprzez spółkę Soporto Invest B.V., 14,60% akcji, co stanowi 20,49% ogólnej liczby głosów w spółce EMC Instytut Medyczny S.A. (EMC) z siedzibą we Wrocławiu – poprzez swoje spółki zależne ogłosiła wezwanie na zakup wszystkich pozostałych akcji reprezentujących łącznie do 79,51% ogólnej liczby głosów EMC.

Wzywającymi są Soporto Invest B.V. oraz CareUp B.V. Jedynym podmiotem, który będzie nabywał akcje w wezwaniu, będzie spółka CareUp B.V., w całości należąca do Penta. Za pośrednictwem CareUp Penta kontroluje swoje inwestycje w sektorze szpitalnym (dotychczas na Słowacji).

Jednocześnie członkowie rodziny Gerber posiadający pośrednio akcje spółki, zobowiązali się spowodować, aby podmioty przez nich kontrolowane odpowiedziały na wezwanie ogłoszone przez
spółki kontrolowane przez Penta (CareUp i Soporto) i złożyły zapisy obejmujące łącznie nie mniej niż 23,81% akcji, reprezentujących łącznie nie mniej niż 27,32% ogólnej liczby głosów w EMC. W wyniku realizacji powyższego zobowiązania oraz dzięki akcjom EMC posiadanym poprzez spółkę Soporto Invest - Penta, niezależnie od jakichkolwiek dodatkowych akcji nabytych w ramach wezwania, będzie kontrolować 38,41% akcji oraz 47,81% głosów w EMC.

Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 18,80 PLN za jedną akcję.

Proponowana w wezwaniu cena zawiera premie w wysokości 11,44% i 14,42%, do średniego kursu akcji odpowiednio z trzech i sześciu miesięcy oraz 12,51% premii do kursu akcji na
zamknięciu w dn. 27 maja br. Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 19 czerwca do 18 lipca 2013 r. przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. oraz w placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Wezwanie dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez CareUp kontroli nad EMC.

W wezwaniu nie została określona minimalna liczba akcji objęta zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje. Oznacza to, że po uzyskaniu zgody UOKiK CareUp zobowiązuje się nabyć wszystkie akcje objęte zapisami.

„EMC znajduje się w przełomowym momencie rozwoju. Spółka zdobyła wiodącą pozycję na rynku usług szpitalnych w Polsce. Dalszy wzrost wymaga znaczących inwestycji, bez których spółka nie będzie w stanie walczyć o pozycję lidera na konsolidującym się rynku usług medycznych. Penta jest jednym z istotnych graczy w sektorze opieki zdrowotnej w Europie Środkowej i Wschodniej. Inwestycje w branżę medyczną stanowią ponad 30% aktywów naszego portfela. Zainwestowaliśmy ponad 400 mln euro i odpowiadamy za ponad 10 tysięcy miejsc pracy w tym sektorze w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Naszą intencją jest sfinansowanie długoterminowej strategii zakładającej wzrost organiczny oraz aktywny udział w konsolidacji rynku usług szpitalnych. Zakładamy, że nasze zaangażowanie w EMC to inwestycja długoterminowa o horyzoncie przekraczającym 7 lat " – powiedział Eduard Matak, Partner Penta Investments, zarządzający inwestycjami w sektorze opieki zdrowotnej.

Penta, po przejęciu kontroli nad EMC, planuje aktywne wsparcie spółki oraz jej kadry zarządzającej w dążeniu do zapewnienia maksymalnej efektywności funkcjonowania.

„Już od wielu lat jesteśmy aktywnym inwestorem w sektorze usług zdrowotnych. Posiadamy także bezpośrednie doświadczenie w prowadzeniu szpitali. Chcemy nasze doświadczenie oraz istniejącą bazę aktywów wykorzystać jak najlepiej w rozwoju EMC" – powiedział Adam Jarmicki, Manager Inwestycyjny w Penta Investments, odpowiedzialny za nową inwestycję.

O EMC Instytut Medyczny

EMC Instytut Medyczny S.A. jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, Spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Główną działalność medyczną EMC stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

www.emc-sa.pl

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube