Penta inwestuje w sieć regionalnych szpitali na Słowacji

Penta Investments – środkowoeuropejska grupa inwestycyjna – nabyła większościowy udział w spółce Estate Consult, która jest właścicielem sieci Svet zdravia, skupiającej 10 szpitali na Słowacji. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez słowacki urząd antymonopolowy. Jej wartość nie została ujawniona.

Jest to kolejny projekt Penty w sektorze ochrony zdrowia. Aktualnie Grupa realizuje inwestycje w laboratoria medyczne Alpha Medical na rynkach Słowacji, Czech i Polski, a także prywatne przychodnie MediClinic, zlokalizowane w Czechach i słowackie centra medyczne ProCare. Ponadto, Penta jest właścicielem czesko-słowacko-polskiej sieci aptek Dr.Max oraz udziałowcem operatora ubezpieczeń zdrowotnych DÔVERA na Słowacji. Wcześniej fundusz zaangażowany był w rozwój słowackiego operatora usług ratownictwa medycznego Falck Záchranná.

"W sektorze opieki zdrowotnej na Słowacji obecni jesteśmy już od 10 lat. Nasze szerokie doświadczenie na tym rynku pokazuje, że regionalne szpitale mogą pracować bardziej efektywnie, oferując wyższą jakość usług zdrowotnych i warunków leczenia dla pacjentów, jak i środowiska pracy dla kadry medycznej" – powiedział Eduard Maták, partner zarządzający Penta Investments, odpowiedzialny za projekty w sektorze opieki zdrowotnej.

Szpitale należące do przejętej przez Pentę Estate Consult zlokalizowane są w słowackich w miejscowościach: Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Partizánske oraz we Vranovie nad Topľou, z oddziałami w Medzilaborcach i Stropkovie.

Placówki te odnotowały w 2010 roku łącznie stratę na poziomie 2,66 mln euro. Pierwsze półrocze 2011 szpitale zakończyły kwotą 1,02 mln euro na minusie, przy przychodach w wysokości 42,1 mln euro. Na 30 czerwca 2011 całkowita wartość zadłużenia podmiotów wyniosła 18,5 mln euro.

"W ramach naszej najnowszej inwestycji w sieć regionalnych szpitali na Słowacji zamierzamy przeprowadzić szeroko zakrojone działania naprawcze, mające na celu istotną poprawę zarządzania finansami w placówkach. Planujemy m.in. wdrożenie systemu scentralizowanych zakupów oraz optymalizację funkcjonowania wybranych usług i działań wspierających, jak sprzątanie, pranie czy żywienie. Realizacja tych funkcji w ramach sieci efektywną kosztowo centralizację. Jesteśmy przekonani, że podjęte przez nas kroki zapewnią wzrost jakości usług medycznych, jak i warunków ich świadczenia" – dodaje Eduard Maták.

Przejęte placówki w liczbach
Szpital Pracownicy Populacja w rejonie
Humenné 549 75 876
Vranov 602 79 313
Svidník 338 53 868
Spišská Nová Ves 605 97 784
Rožňava 564 61 827
Trebišov 756 105 362
Michalovce 803 110 166
Partizánske 287 47 086

 

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube