Penta Investments wspiera Akademię Ekonomiczną w Poznaniu

Penta Investments – środkowo-europejska grupa inwestycyjna – przekazała darowiznę w wysokości 20 000 EURO na rzecz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Dotacja przeznaczona zostanie na renowację jednej z auli uczelni oraz wyposażenie jej w najnowszy sprzęt elektroniczny i komputerowy.

Penta Investments już od ponad 10 lat prowadzi działania wspierające szkolnictwo wyższe. W miarę zwiększania zasięgu Grupy, rozszerzano zakres prowadzonej działalności CSR (Corporate Social Responsibility, tj. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) o kolejne kraje europejskie, w których Penta Investments tworzyła swoje przedstawicielstwa.

„Wsparcie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu jest naszym pierwszym projektem CSR w Polsce. W 2009 roku planujemy intensyfikację tego typu działań, które głównie skierowane będę w stronę Uczelni Wyższych. Są dwa powody, dla których postanowiliśmy wesprzeć Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Po pierwsze, dlatego, że jest ona jedną z najlepszych uczelni kierunkowych w kraju, kształcącą co roku ponad 4 tysiące wysokiej klasy specjalistów. Jej absolwenci należą do najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku i niejednokrotnie zajmują wyskie stanowiska kierownicze w firmach z wielu branż. Po drugie, jedną z naszych najważniejszych inwestycji jest polska spółka Żabka Polska SA, która ściśle współpracuje z Akademią. Nasza strategia CSR zakłada koncentrację na poszukiwaniu uzasadnionych i wzajemnie korzystnych możliwości współpracy na rynkach lokalnych. Potencjał i możliwości akademii Ekonomicznej dają przekonanie, że środki przeznaczone na jej rozwój przyniosą wiele korzyści i pozwolą na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, uwzględniającym światowe wzorce kształcenia i najnowsze trendy dydaktyczne" – powiedział Jozef Janov, Partner Zarządzający w Penta Investments.

Poznańska Akademia Ekonomiczna jest jedyną uczelnią w Polsce legitymującą się pełnią praw akademickich w zakresie nauk o ekonomii, zarządzaniu i towaroznawstwie. Od początku roku 2008 Żabka Polska jest członkiem Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej.

„Aktywnie współpracujemy z poznańską Akademią Ekonomiczną, nie tylko ze względu na nasz bezpośredni związek z regionem, ale także z uwagi na prestiż i ogromy potencjał tej uczelni. Jesteśmy przekonani, że współpraca sfer biznesu ze środowiskami naukowymi i edukacyjnymi może mieć bezpośredni wpływ na rozwój ekonomiczny całego kraju" – powiedział Jacek Roszyk, Prezes Zarządu Żabka Polska SA.

Utworzona w 1926 roku Akademia Ekonomiczna w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce.

„Jesteśmy w pełni przekonani, iż inwestycje wpływające na poprawę infrastruktury dydaktycznej mają bezpośrednie przełożenie na wzrost innowacyjności całej krajowej gospodarki. Współpraca środowisk biznesowych i naukowych jest istotnym wkładem w podnoszenie standardów edykacyjnych w Polsce. Szczególnie cieszy nas perspektywa poszerzenia dydaktyki o nowoczesne systemy zarządzania finansami. Żabka Polska w opinii nie tylko specjalistów to jeden z liderów w stostowaniu takich systemów" - powiedział prof. Jacek Mizerka, prorektor ds. Finsnsów i Rozwoju.

Drugie miejsce wśród wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce - to pozycja uzyskana przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w rankingach ogłoszonych przez uznane tytuły prasowe: Politykę czy Rzeczpospolitą. Oceniono w nich: jakość i warunki kształcenia, prestiż szkoły, jej siłę naukową oraz skalę umiędzynarodowienia studiów. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu znalazła się również w ścisłej trójce polskich uczelni ekonomicznych w zestawieniach tygodnika Wprost. Ponadto, zajmuje czołowe miejsca w rankingu Newsweeka, w którym podstawowymi kryteriami klasyfikacji są atrakcyjność absolwenta na rynku pracy i jego pozycja zawodowa. Uczelnia ulokowała się w pierwszej 10-tce, wyprzedzając 90 najlepszych publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube