Penta Investments pozyskała dla PPC pożyczkę konsorcjalną

Firma PCC Power, członek holdingu PPC Energy Group wchodzącego w skład Penta – środkowo-europejskiej grupy inwestycyjnej private equity – otrzymała pięcioletnią pożyczkę konsorcjalną w wysokości 5,6 mld koron słowackich (około 183 mln euro). Fundusze zostaną przeznaczone na refinansowanie bieżących zobowiązań oraz działalność operacyjną firmy.

PCC Energy Group z siedzibą w Bratysławie jest holdingiem spółek utworzonym w 2007 roku w celu zapewnienia spójnego pakietu usług dla sektora energetycznego. W ciągu najbliższych pięciu lat holding planuje osiągnąć w Europie Środkowo-Wschodniej zdolności produkcyjne energii elektrycznej w wysokości 1 tys. MW.

Umowa dotycząca pożyczki została podpisana 9 października 2008 roku z konsorcjum pięciu banków. UniCredit Group jest wiodącym członkiem konsorcjum jako Bank Agent i Główny Aranżujący, natomiast Dexia Bank Slovensko pełni funkcję Banku Aranżującego. Pozostałymi uczestnikami konsorcjum są Tatra Banka, ING Bank oraz VÚB banka.

„Podpisanie umowy na pożyczkę konsorcjalną stanowi potwierdzenie słuszności strategii przyjętej dla PPC. Zaufanie, jakim obdarzyło nas konsorcjum jest dla nas wyjątkowo cenne, gdyż otrzymaliśmy tę pożyczkę w okresie kryzysu na rynkach finansowych" – powiedział Jaroslav Haščák, Partner Zarządzający w Penta Investments.

W skład holdingu wchodzi PCC Power – spółka zarządzająca elektrociepłownią o wydajności 218 MW. Drugim jego członkiem jest PCC Energy, zaangażowana w tworzenie infrastruktury energetycznej, która obecnie buduje elektrownię o wydajności 58 MW, która zostanie otwarta pod koniec 2009 roku.

W 2007 roku poziom sprzedaży spółek wchodzących w skład PCC Energy Group osiągnął 3,2 mld koron słowackich (107 mln euro).

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube