Penta Investments otwiera Venture Fund

Penta Investments wychodzi naprzeciw autorom ciekawych pomysłów biznesowych. Spółka utworzyła fundusz Venture Fund, dysponujący środkami w wysokości 300.000 euro, które zostaną przeznaczone na wsparcie wybranych projektów. Wkrótce nastąpi także rozstrzygnięcie organizowanego przez Penta Investments konkursu Vision 2025, skierowanego m.in. do studentów w Polsce.

Projekty, zgłaszane do dofinansowania z Venture Fund powinny spełniać określone wymagania. Muszą być to rozwiązania i pomysły, które w przyszłości będą w stanie funkcjonować w sposób stabilny i samodzielny pod kątem finansowania. Konieczne jest, aby realizacja pomysłu miała szansę przynieść pozytywne efekty także w otoczeniu, np. perspektywiczne rozwiązania technologiczne czy projekty zapewniające korzyści środowisku i społeczeństwu. Minimalna kwota wsparcia finansowego dla indywidualnego projektu wynosi 30.000 euro. Kandydaci do otrzymania dofinansowania z Venture Fund mogą przesyłać zgłoszenie wraz z opisem pomysłu do 31 grudnia 2009 roku na adres venturefund@pentainvestments.com.

„Chcemy wspierać początkujących przedsiębiorców, którzy mają odwagę i innowacyjne pomysły, ale brak im środków finansowych do ich realizacji. Przedsiębiorczość i inicjatywę cenimy bardzo wysoko, dlatego będziemy je promować za pośrednictwem nowoutworzonego Venture Fund. Oprócz wkładu finansowego, będziemy wspierać autorów projektów naszą wiedzą i doświadczeniem" – powiedział Jaroslav Haščák, partner zarządzający i jeden z założycieli Penta Investments.

Fundusz Venture Fund jest przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorców z krajów, w których Penta Investments aktywnie działa – Polski, Czech i Słowacji. Decyzje w sprawie oceny i wyboru zgłoszeń podejmowane będą przez komitet inwestycyjny złożony z przedstawicieli Penty. Autorzy wybranych projektów będą zapraszani do przedstawienia swoich pomysłów osobiście.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.pentainvestments.com w zakładce Venture Fund.

Venture Fund to już druga inicjatywa grupy Penta Investments w Polsce, skierowana do młodych, utalentowanych ludzi. W kwietniu 2009 roku ruszyła kolejna edycja konkursu dla studentów na prace prezentujące nowatorskie sposoby myślenia na temat biznesu i spraw życia społecznego. W tym roku do konkursu przystąpili po raz pierwszy – obok młodzieży z Czech i Słowacji – także studenci z Polski. Polacy przesłali łącznie 25 esejów. Rywalizują o nagrody pieniężne w wysokości 5.000, 3.000 i 1.000 euro.

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube