Drumet wychodzi na prostą

Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. („Drumet") po blisko pięciu miesiącach od przejęcia przez środkowo-europejską grupę inwestycyjną Penta Investments jest na właściwej drodze do odzyskania dawnej pozycji rynkowej. Już we wrześniu została wznowiona najważniejsza część produkcji w zakładzie. Obecnie trwają intensywne prace nad odbudowaniem portfela zamówień, rozwojem oferty spółki i wejściem na nowe rynki zbytu.

„Dotrzymaliśmy złożonych pięć miesięcy temu obietnic dotyczących ustabilizowania sytuacji finansowej Drumetu i terminowej spłaty zobowiązań, także wobec pracowników spółki. W rezultacie zainwestowaliśmy w Drumet już około 60 mln złotych" – mówi Rafał Sosna, dyrektor inwestycyjny Penta Investments.

Ponadto, dzięki dofinansowaniu Penty już pod koniec 2009 roku zostanie uruchomiona nowa linia produkcyjna lin grubych, poszerzająca dotychczasowe portfolio spółki o produkty najbardziej przetworzone.

„Kontrahenci bardzo pozytywnie powitali „nowy Drumet". Większość z nich już zdecydowała się na złożenie pierwszych zamówień. Niemniej odbudowanie poprzedniej pozycji rynkowej będzie wymagało jeszcze bardzo wielu starań" – dodaje Rafał Sosna.

Strategia rozwoju Drumetu obejmuje także rozszerzanie działalności o nowe rynki zbytu i wprowadzenie dodatkowych usług dedykowanych przede wszystkim klientom krajowym. Ponadto, spółka planuje przejęcie dwóch zagranicznych dystrybutorów lin stalowych.

Główne działania podjęte przez Pentę i kadrę zarządzającą Drumetu

 • Natychmiastowe starania zmierzające do wznowienia produkcji i odbudowania portfela zamówień
 • Polityka promowania produktów wysokoprzetworzonych, głównie lin
 • Finansowanie kosztów operacyjnych (przede wszystkim pensji pracowników) Drumetu w lipcu i sierpniu 2009 roku, tj. w czasie, gdy produkcja była jeszcze wstrzymana
 • Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie redukcji zatrudnienia o 20% (około 200 pracowników)
 • Redukcja kosztów w obszarze zaopatrzenia produkcji, dostaw energii i usług zewnętrznych
 • Wdrożenie transparentnych i opartych na najlepszych praktykach procedur zarządzania przedsiębiorstwem

O Drumecie

 • Utworzony w 1895 roku we Włocławku, jest jednym z najstarszych producentów drutów stalowych w Polsce
 • W 2007 roku wyprodukował 120.000 ton drutów stalowych, generując tym samym przychody na poziomie 424 mln zł
 • W lutym 2009 roku wstrzymał działalność produkcyjną z powodu braku możliwości wywiązania się z zobowiązań wobec dostawców i wierzycieli. Została ona ponownie uruchomiona we wrześniu 2009
 • W styczniu 2009 złożono wniosek o upadłość, na mocy którego Sąd Rejonowy we Włocławku powołał Syndyka masy upadłościowej
 • 15 lipca 2009 Penta Investments nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa (obejmującą aktywa operacyjne i załogę). Wartość transakcji wyniosła 120 mln zł
 • Drumet obecnie zapewnia około 700 miejsc pracy

O Pente

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku. Do zakresu jej działalności należy przede wszystkim system opieki zdrowotnej, usługi finansowe, produkcja, sprzedaż detaliczna, mediów i dewelopment. Spółki należące do jej portfela zatrudniają ponad 41 000 tysięcy osób, a wartość aktywów spółki osiągnęła w 2021 roku wysokość 12 miliardów euro. Penta działa w ponad dziesięciu krajach Europy. Ma przedstawicielstwa w Pradze, Bratysławie i Warszawie.

Kontakt z prasą

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube