Chemolak

Chemolak is a leading manufacturer of paints, bitumen, glue, thinners and other related products. The company was part of the portfolio of the VÚB Kupón fund.

  • Firma Chemolak, a.s.
  • Sektor Produkcja
  • Pracowników 400
  • Rok 1998–1999
  • Lokacja Słowacja, Smolenice
  • Status Zakończony
Strony projektu