ZSNP získalo cenu ENVIRO OSKAR za sanaci kalového pole

Společnost ZSNP, jejímž 96,06% akcionářem je středoevropská investiční skupina Penta Investments, získala za projekt "Sanace odkaliště Kalové pole ZSNP" ocenění ENVIRO OSKAR v kategorii ENVIRO TECHNOLOGIE ROKU 2011. Do revitalizace kalového pole Penta investovala 53 milionů eur. V současnosti probíhají finální práce projektu rekultivace a připravuje se kolaudace celé stavby.

"Komplexní řešení problematiky odkaliště je největší soukromou investiční akcí zaměřenou na odstranění staré environmentální zátěže na Slovensku," řekl Ján Klimko, generální ředitel a předseda představenstva ZSNP.

ZSNP historicky patřilo k nejvýznamnějším hutnickým závodům ve střední Evropě. Penta, po privatizaci podniku v roce 2002, provedla finanční i provozní restrukturalizaci. Jejím výsledkem je dnes prosperující a stabilizovaná společnost.

"V rámci privatizace převzala Penta mimo jiné závazek řešit revitalizaci životního prostředí v ZSNP. Jeho součástí byla také sanace jedné z nejvýznamnějších environmentálních zátěží na Slovensku, kalového pole. Předpokládané náklady na revitalizaci životního prostředí, vyplývající ze závazku, byly 16,8 milionu eur; skutečně zrealizované náklady výhradně na sanaci odkaliště kalového pole činí téměř o 33 milionů eur více," dodal Ján Klimko.

Odkaliště v minulosti vzniklo jako důsledek výroby oxidu hlinitého z bauxitu. Komplexní řešení problematiky odkaliště vyžadovalo:

 • výstavbu bentonitové stěny – podzemní těsnící stěny, která zabrání únikům alkalické vody z kalového pole do podzemních vod v okolí
 • čištění alkalických vod z odkaliště dvěma nezávislými technologiemi na vysoké technické úrovni
 • realizaci projektu rekultivace odkaliště – jeho uzavření a následné začlenění do přírodního prostředí

O rekultivaci kalového pole

 • začátek rekultivace: 2006
 • ukončení rekultivace: 2012
 • přepokládané náklady na revitalizaci životního prostředí vyplývající ze závazku: 16,8 milionu eur
 • skutečné náklady určené výlučně na revitalizaci odkaliště: 53 milionu eur
 • rozdíl mezi závazkem a skutečností: 32,6 milionu eur

Chronologie rekultivace:

 • 2004–2006 – rozsáhlé průzkumy potřebné pro vypracování projektu a realizaci rekultivace
 • duben 2005 – předložen první kompletní projekt rekultivace odkaliště
 • květen – prosinec 2005 – odborné posudky k předloženému projektu
 • září 2005 – ZSNP, a.s. zřídilo poradní komisi generálního ředitele ZSNP, kterou jmenoval ministr životního prostředí SR
 • prosinec 2005 – červen 2006 – velkopokusy na ověření vlastností projektovaných izolačních a rekultivačních vrstev
 • duben 2006 – odevzdání dopracovaného projektu rekultivace
 • květen 2006 – připomínkování projektu, i na základě poznatků z velkopokusů
 • červen 2006 – stavební povolení na projekt rekultivace odkaliště
 • srpen 2006 – začátek rekultivačních prací, projektovaná doba realizace 6 let

O kalovém poli

 • založeno: 1959 – 1967
 • rozloha: 44,2 hektarů
 • výška: 42 – 45 metrů
 • množství kalu: 9–10 milionů tun
 • objem alkalických vod: cca 1,2 milionu m3 (k 03/2005)
 • 2 akumulační nádrže – pata
 • 5 bazénů – temeno
 • obvod: 3000 metrů
 • roční přírůstek vod ze srážek: cca 80 tisíc m3

Více informací naleznete na: www.zsnp.sk a www.envirooscar.sk

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube