Za nápaditou esej mohou vysokoškoláci získat až 5000 eur

Penta Investments vyhlašuje již VI. ročník esejistické soutěže „VIZE 2025“.

Studenti českých, slovenských a polských vysokých škol mohou se svou esejí vyhrát zajímavé finanční odměny až do výše 5000 eur. Již tradiční soutěž Vize 2025 vyhlašuje Penta letos pošesté. Cílem soutěže je, aby se studenti zamysleli nad vývojem a proměnou vybraných oblastí v horizontu budoucích let. Esejistické klání nezohledňuje prospěch studentů, ale výhradně jejich kreativitu, originalitu, schopnost zacházení se zdroji a kvalitu původních myšlenek.
„Studentské eseje jsou pro nás zajímavým zdrojem nápadů a inspirací, kterou využíváme i ve svém podnikání. Podpora vzdělávání, talentovaných a kreativních mladých lidí je tradičním pilířem našeho CSR (aktivit společenské odpovědnosti),“ řekl Jaroslav Haščák, managing partner Penta Investments.

Letošní ročník probíhá ve třech kategoriích:
1. SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ 2025. Jak se bude vyvíjet spotřebitelské chování ve střední Evropě?
2. ÚLOHA STÁTU 2025. Jak se změní úloha státu v zemích V4 v důsledku finanční krize?
3. REALITNÍ DEVELOPMENT 2025. Realitní development budoucnosti.

Porota je složená ze zástupců Penta Investments. Autoři nejlepších prací budou oceněni následovně:
1. místo: 5000 EUR
2. místo: 3000 EUR
3. místo: 1000 EUR

Konečný termín odevzdání prací je stanoven na 31. srpna 2009. Porota oznámí výsledky nejpozději do konce září 2009. Bližší informace včetně Statutu soutěže naleznete na stránkách www.pentainvestments.com.

Do pěti předešlých ročníků VIZE 2025 bylo přihlášeno celkem 309 esejí a 49 z nich bylo oceněno. Penta mezi její autory rozdělila téměř 40 000 eur.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube