Za nápaditou esej mohou vysokoškoláci získat 1 100 EUR

Nadace Penta vyhlásila V. ročník esejistické soutěže VIZE 2025

Studenti českých a slovenských vysokých škol mohou se svou esejí vyhrát zajímavé finanční odměny až do výše 1100 EUR. Již tradiční soutěž Vize 2025 vyhlašuje Nadace Penta letos popáté. Cílem soutěže je, aby se studenti zamysleli nad vývojem a proměnou vybraných oblastí v horizontu budoucích let. Esejistické klání nezohledňuje prospěch studentů, ale výhradně jejich kreativitu, originalitu, schopnost zacházení se zdroji a kvalitu původních myšlenek.

Letošní ročník probíhá ve třech kategoriích:

1. PRODUKT/SLUŽBA/ODVĚTVÍ 2025 – Co bude nejrychleji a nejmasověji se šířícím produktem nebo službou kolem roku 2025? Co bude hitem a jaké budou trendy ve vývoji a prodeji produktů v roce 2025?

2. VZDĚLÁVÁNÍ 2025 – Jak se bude vyvíjet systém vzdělávání? Jaké místo bude mít vzdělávání v hodnotovém žebříčku jednotlivce a společnosti? Jaké perspektivy budou mít veřejné a soukromé školy?

3. KORPORACE A MANAGEMETNT 2025 – Jak bude vypadat profil úspěšné soplečnosti a profil úspěšného manažera? Jaký systém řízení bude pro společnosti a podniky efektivní?

Porota, jejímž předsedou je Ing. Ivan Klinec z Prognostického ústavu Slovenské akademie věd, je složená z odborníků z private equity skupiny Penta a zástupců vybraných vysokých škol. Autoři nejlepších prací budou v jednotlivých kategoriích oceněni následovně:

1. místo: 1100 EUR
2. místo: 620 EUR
3. místo: 310 EUR

Konečný termín odevzdání prací je stanoven na 5. května 2008. Porota oznámí výsledky nejpozději do 5. června 2008. Bližší informace včetně včetně Statutu soutěže naleznete na stránkách www.nadacepenta.cz.

Do čtyř předešlých ročníků VIZE 2025 bylo přihlášeno celkem 242 esejí a 44 z nich bylo oceněno. Nadace Penta mezi její autory rozdělila téměř 26000 EUR.

Nadace Penta byla založena v roce 2002 a soustřeďuje veškeré dobročinné a sponzorské aktivity private equity skupiny Penta. Nadace se od svého založení specializuje na podporu školství a vzdělávání, ale věnuje se i projektům z oblasti zdravotnictví, kultury a sportu.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube