Vysokoškoláci budou opět soutěžit o 5000 eur za nápadité eseje

Penta Investments vyhlašuje již VII. ročník esejistické soutěže „VIZE 2025". Studenti českých, slovenských a polských vysokých škol mohou se svou esejí vyhrát zajímavé finanční odměny až do výše 5000 eur. Již tradiční soutěž Vize 2025 vyhlašuje Penta letos posedmé.

Cílem soutěže je, aby se studenti zamysleli nad vývojem a proměnou vybraných oblastí v horizontu budoucích let. Esejistické klání nezohledňuje prospěch studentů, ale výhradně jejich kreativitu, originalitu, schopnost zacházení se zdroji a kvalitu původních myšlenek.

"Studentské eseje jsou pro nás zajímavým zdrojem nápadů a inspirací, kterou využíváme i ve svém podnikání. Podpora vzdělávání, talentovaných a kreativních mladých lidí je tradičním pilířem našeho CSR (aktivit společenské odpovědnosti)," řekl Jaroslav Haščák, managing partner Penta Investments.

Letošní ročník probíhá ve třech kategoriích:

1. Reforma volebního systému 2025 (aneb Reprezentují nás opravdu ti nejlepší?)
2. Veřejné zdravotnictví 2025 (aneb Spoluúčast ve zdravotnictví?)
3. Současný development a jeho limity pro 2025 (aneb Developeři: co dělají špatně?)

Hodnotící porota bude složená ze zástupců Penta Investments. Autoři nejlepších prací budou oceněni následovně:
1. místo: 5000 EUR
2. místo: 3000 EUR
3. místo: 1000 EUR

Konečný termín odevzdání prací je stanoven na 31. srpna 2010. Porota oznámí výsledky nejpozději do konce září 2010. Bližší informace včetně Statutu soutěže naleznete na stránkách www.pentainvestments.com v sekci Společenská odpovědnost.

Do šesti předešlých ročníků VIZE 2025 bylo přihlášeno více než 400 esejí a 55 z nich bylo oceněno. Penta mezi její autory rozdělila téměř 55 000 eur.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube