Vize 2025: Zdravotnictví není veřejným statkem

Středoevropská investiční skupina Penta oznámila vítěze 7. ročníku esejistické soutěže Vize 2025. Komise složená ze zástupců Penty ohodnotila z 87 přihlášených prací 5 nejlepších a mezi vítěze rozdělila 13 tisíc eur. Oceněné práce vynikly nad ostatními svojí originalitou, logickými postupy a závěry a znalostí dané problematiky. Vítězem se stal student Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy, Dominik Stroukal, se svojí odvážnou ekonomickou analýzou zdravotnictví v roce 2025.

Hlavní myšlenkou jeho práce o veřejném zdravotnictví, kterou shrnul závěrem, je že "...bez deregulace problémy zdravotnictví přetrvají, dokonce se zhorší. Snaha přenastavovat spoluúčast povede pouze ke konzervaci současného stavu na několik let, po kterých krize zdravotnictví opět přijde a silnější. Spoluúčast není řešením, řešením je účast, tedy deregulace. Protože k zásadní deregulaci nedojde, bude za patnáct let stav ve zdravotnictví podstatně horší."

"Velmi nás potěšil zájem a kvalita prací. Například jednomu z témat, kterým byla vize zdravotnictví, se i Penta dlouhodobě věnuje. Tak jako poukázali i studenti, vidíme velký prostor pro zapojení soukromého sektoru do zdravotnictví a zvýšení jeho kvality a efektivity," řekl Jaroslav Haščák, Managing Partner Penty.
"Z několikaleté zkušenosti vidíme, že se úroveň myšlení a znalostí vysokoškolských studentů v Česku, Slovensku a Polsku rok od roku zvyšuje. Rád bych poděkoval všem zúčastněným studentům, že s námi sdílejí svoje vize, které nás inspirují i v našem podnikání," dodal.

Vítězové 7. ročníku soutěže Vize 2025:

1. místo (5000 eur) - Dominik Stroukal (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta sociálních věd UK)
2. místo (3000 eur) - Miroslav Tabernaus (Vysoká škola ekonomická v Praze), Gabriel Tóth (Filosofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
3. místo (1000 eur) - Marcin Miszkiewicz (Warsaw School of Economics, Stockholm School of Economics), Petr Houdek (Vysoká škola ekonomická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK)

Vítězné eseje budou vyvěšeny na webových stránkách Penty www.pentainvestments.com. Výherci budou rovněž pozváni na slavnostní předání cen do Prahy.

Letošního ročníku Vize 2025 se zúčastnilo 87 vysokoškolských studentů z Česka, Slovenska a Polska se svými esejemi na tato témata:

  1. Reforma volebního systému 2025 (aneb Reprezentují nás opravdu ti nejlepší?)
  2. Veřejné zdravotnictví 2025 (aneb Spoluúčast ve zdravotnictví?)
  3. Současný development a jeho limity pro 2025 (aneb Developeři: co dělají špatně?)

Soutěž vyhlašuje Penta již tradičně s cílem ocenit originální myšlenky mladých lidí na témata z byznysu a veřejného života. Do všech sedmi ročníků Vize 2025 bylo přihlášeno již 490 esejí, přičemž odměněno bylo 60 z nich. Penta tak za historii soutěže rozdělila studentům odměny v celkové výši 67 000 eur.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Lánský
PR manager

Mobil +420 734 542 270
lansky

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube