Společnosti Penta a Kaprain připraví projekt pro Vítězné náměstí v Praze 6

Investiční skupina Penta Investments získala padesátiprocentní podíl ve společnosti Vítězné náměstí, která měla do podpisu smlouvy jediného vlastníka, společnost Kaprain Group finančníka Karla Pražáka.   

Společně s ním se tak Penta stává developerem pozemku na Vítězném náměstí  v Praze 6, v proluce mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů.

„Vítězné náměstí v Praze 6 představuje významný urbanistický celek z meziválečného období. Máme dostatečné zkušenosti i know how, abychom navrhli kvalitní stavbu, která konceptu náměstí prospěje.“

Marek Dospiva, partner

„Do portfolia nemovitostí a developerských počinů skupiny Kaprain patří v současné době řada větších projektů, pro které hledáme vhodné partnery z hlediska financování i úspěšné věcné realizace. V tomto konkrétním případě jsme ho našli ve společnosti Penta. Věřím, že společné dílo přinese prospěch všem zúčastněným.“

Karel Pražák, zakladatel Kaprain Group

Oba partneři budou nyní usilovat o urovnání dosavadních sporů s městem, nový projekt chtějí veřejnosti představit během jednoho roku.

Tiskový kontakt

Martin Lánský
PR manager

Mobil +420 734 542 270
lansky

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube