Smart Deal: Penta opět vyhlašuje studentskou soutěž o pracovní místo a finanční odměnu

Investiční skupina Penta spouští 2. ročník soutěže pro studenty 4. a 5. ročníků vysokých škol pod názvem Smart Deal. Cílem soutěže je prověřit vědomosti a schopnosti studentů ve dvou kategoriích (Fúze a akvizice a Realitní development), přičemž vítězové obou kategorií mohou získat finanční odměnu až 6 000 eur. Zároveň Penta vítězům nabídne pracovní místo.

Soutěž Smart Deal je určená pro studenty ekonomických a technických oborů, kteří studují nejen na slovenských a českých, ale i na zahraničních univerzitách. Studenti se mohou do soutěže přihlásit do 17. října 2014 na webové stránce smartdeal.eu, kde najdou všechny potřebné informace o soutěži. Vítězové Smart Deal budou vyhlášeni nejpozději do konce listopadu 2014.

„Minulý ročník nám ukázal, že přísně nastavená kritéria soutěže skutečně vyselektují ty nejlepší studenty. Důkazem je i loňský vítěz kategorie M&A Challenge, který pracovní nabídku Penty přijal a úspěšně se začlenil do týmu v naší společnosti," říká Branislav Hunčík, personální ředitel Penta Investments.

O soutěži

Soutěž se uskutečňuje ve dvou kategoriích: M&A Challenge (Fúze a akvizice) a Property Challenge (Realitní development). V prvním kole čeká na zájemce v obou kategoriích on-line test. Následně studenti, kteří v testu dosáhnou nejlepších výsledků, postoupí do 2. kola, kde dostanou za úkol zpracovat případovou studii a osobně ji obhájit před hodnotící komisí. 

Nejlepší studenti z každé kategorie (6 z M&A Challenge a 3 z Property Challenge) dostanou finanční odměnu 1000 eur. Následně hodnotící komise vybere jednoho vítěze v každé z kategorií, přičemž ti získají finanční odměnu 2000 eur a v případě, že do Penty nastoupí, i startovací bonus 3000 eur.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube