Severomoravské vodovody a kanalizace mají nového majitele

Penta našla potenciálního partnera pro vodárenské projekty

Private equity skupina Penta dnes podepsala smlouvu o prodeji 98,5 % akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací (dále jen SmVaK) španělské společnosti Aqualia, která je 100% dceřinou společností koncernu FCC specializujícího se na stavebnictví a provoz komunálních služeb. Tato investice společnosti Aqualia dosáhne 248 milionů eur.

Očekávaný obrat SmVaK by měl v roce 2006 dosáhnout 57 milionů eur a zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) by se měl pohybovat okolo 27 milionů eur. Investice tak představuje zhruba devítinásobek EBITDA a rovněž zahrnuje čistý finanční úvěr ve výši 79 milionů eur.

Transakce současně položila základy pro budoucí spolupráci mezi Pentou, Aqualií a SmVaK na poli vodárenství v zemích střední a východní Evropy. Penta má v současné době v pokročilé fázi rozpracovány vodárenské projekty v Rusku a na Slovensku, a proto hodlá navázat na dosavadní úspěšnou spolupráci s SmVaK a využívat i nadále znalosti, zkušenosti a know-how manažerského týmu z Ostravy.

„Pro prodej SmVaK jsme se rozhodli teprve na základě mimořádně výhodných nabídek ze strany všech investorů, které jsme za účelem nalezení spolupracujícího partnera ve vodárenství oslovili. Ačkoli jsme tedy původně s prodejem podílu v této fázi nepočítali, kombinace ceny a potenciálu další spolupráce s FCC se nakonec ukázala jako nejvýhodnější pro obě strany,“ říká Martin Kúšik, partner Penty, a doplňuje: „Vodárenství nás i nadále mimořádně zajímá – momentálně pracujeme na několika zajímavých projektech jak u nás, tak v zahraničí.“

„Spolupráce s Pentou při restrukturalizaci SmVaK byla výborná, podařilo se nám například najít v našem hospodaření úspory, které byly nad rámec našich očekávání,“ říká Miroslav Kyncl, generální ředitel SmVaK. „O tom, jak se nám spolupracovalo s managementem SmVaK, nejlépe vypovídají naše společné záměry do budoucna, rád bych ale připomenul, že pro život firmy, jako je SmVaK, jsou velice důležité i vztahy s místními municipalitami. Myslím, že i na tomto poli se všem zúčastněným stranám dařilo své závazky plnit a že naše vzájemné zkušenosti jsou pozitivní,“ dodává Martin Kúšik.

Společnost FCC má téměř stoleté zkušenosti na poli komunálních služeb různého typu a koupě majoritního podílu v SmVaK pro ni přestavuje pilotní projekt v oblasti vodárenského sektoru v regionu střední a východní Evropy. Původně stavební společnost FCC byla založena roku 1900 v Barceloně. Už o deset let později ale začala působit na poli komunálních služeb, a to když získala zakázku na údržbu kanalizace v Barceloně. Postupně se její služby stále více diverzifikovaly a dnes už se více než stavebnictví věnuje právě poskytování komunálních služeb ve velmi širokém rozsahu – od vodárenství přes pouliční úklid a likvidaci odpadů až po služby spojené s výstavbou a provozem budov. FCC je naprostou jedničkou ve svém oboru ve Španělsku a stále více proniká na mezinárodní trhy. Více na www.fcc.es.

Tiskový kontakt

Martin Lánský
PR manager

Mobil +420 734 542 270
lansky

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube