Poslední velký brownfield v centru Prahy zmizí, společnost Penta Real Estate získala od Českých drah pozemky v blízkosti Florence

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah dlouhodobě nevyužívané pozemky na Florenci v sousedství pražské magistrály. Výstavba nové městské čtvrti v okolí Masarykova nádraží tak může pokračovat dle návrhu vzešlého z urbanistické soutěže, která proběhla v roce 2021. Penta zaplatí 243,8 milionů korun, přičemž tato částka může ještě vzrůst v závislosti na výsledku projednání změny územního plánu, které nyní probíhá.

„Nedávno jsme dokončili první fázi výstavby v okolí Masaryčky. Rádi bychom stavěli dál směrem k Florenci v intencích urbanistické soutěže z roku 2021 a propojili tak centrum města s Karlínem. Díky nákupu pozemků můžeme nyní dokončit jednání s městem o změně územního plánu pro tuto lokalitu a také jednání o kontribucích. Velká část nyní kupovaných pozemků se po vybudování ulic a veřejných prostor stane majetkem města,“ říká Pavel Streblov, ředitel pro komerční výstavbu společnosti Penta Real Estate.

„Jsem rád, že se nám s developerem podařilo vyjednat výrazně lepší podmínky při prodeji pozemků na Masaryčce a zároveň tak může z centra hlavního města zmizet jeden z posledních brownfieldů, který poslouží k rozvoji metropole. Vedle částky, kterou za ně dostaneme hned, smlouva počítá i s doplatkem vycházejícím z finální podoby územního plánu. Zároveň nebudeme platit náklady na úpravy pozemků, které souvisejí např. se zdejší stanicí metra Florenc nebo s archeologickým průzkumem lokality. To nově zajistí developer,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

S výstavbou nové čtvrti v lokalitě Florence počítá vedení města Prahy i městské části Praha 1 a Praha 8. V roce 2021 proběhla mezinárodní urbanistická soutěž, která nastínila budoucí podobu tohoto území. Vítězný návrh od týmu Unit Architekti, A69 – Architekti a Marko&Placemakers na jaře 2022 projednala a schválila Rada hlavního města Prahy.

Kupní cena, kterou Penta Českým drahám zaplatí, se odvíjí od navržené změny územního plánu. Penta ihned zaplatí Českým drahám cenu odpovídající maximální zastavitelnosti území dle stávajícího územního plánu a v závislosti na jeho konečné podobě bude mít povinnost cenu navýšit dle případného nárůstu stavební zastavitelnosti území. Cena tak bude lépe odrážet možný budoucí výnos z těchto pozemků. Podstatnou část ceny získají České dráhy hned bez ohledu na to, jak se jednání o územním plánu bude vyvíjet dál.

Prodej představuje poslední fázi realizace smluv o revitalizaci okolí Masarykova nádraží, kterou České dráhy uzavřely v letech 2004 – 2007 na základě vítězné nabídky mezinárodního konsorcia společností za účasti ING Real Estate. Penta do projektu vstoupila v roce 2011 a následně revitalizaci území akcelerovala. Investovala do odstranění nevyužívaných skladových a provozních budov, sanace ekologických zátěží a do projektové přípravy nové výstavby. Aktuálně Penta v území realizuje výstavbu podél ulic Na Florenci a Hybernské na pozemcích, které České dráhy prodaly v roce 2016 a 2017. Pozemky, které jsou nyní předmětem prodeje, jsou z hlediska zastavitelnosti nejkomplikovanější. Penta se v zájmu rychlejšího rozvoje tohoto území vzdává celé řady nároků, které jí z původních smluv s Českými drahami plynou. Hlavní překážkou v tomto území je trasa metra C včetně podpovrchového technického zázemí stanice Florenc. Penta proto oproti původnímu smluvnímu nároku vůči ČD ponese sama vícenáklady spojené s existencí metra jako jsou vibroizolace a případné částečné přemostění zařízení metra. Převezme také veškeré výdaje spojené například s archeologickým průzkumem lokality a změnou územního plánu.

Projednání změny územního plánu probíhá již několik let. Magistrát se s Pentou již dříve dohodl, že v nové zástavbě bude minimálně 40 % bytů, kterých je ve městě dlouhodobě nedostatek. Cílem je proměnit stávající neprůchozí uzavřenou oblast v živou městskou čtvrť propojující oblast Florence, Karlína a Žižkova. Očekává se, že projednání změny územního plánu bude dokončeno v roce 2024.

 

O Pentě Real Estate

Penta Real Estate je jedna z platforem středoevropské investiční skupiny Penta, která byla založena v roce 1994.

Realitní divize Penty, která se zaměřuje zejména na segment kanceláří, bytů a retail, má v současnosti více než 20 projektů v České republice a na Slovensku. V roce 2022 přesáhla hodnota aktiv Penta Real Estate 1 miliardu EUR.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Lánský
PR manager

Mobil +420 734 542 270
lansky

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube