Penta zvýšila svoji hodnotu

Středoevropská investiční skupina Penta Investments oznámila auditované finanční výsledky za rok 2013. Celková hodnota aktiv skupiny vzrostla na 6,5 miliardy eur, čistý zisk podle metody fair value dosáhl 100 milionů eur. NAV (čistá hodnota jmění) vzrostlo na 1,564 miliardy eur.

V roce 2013 skupina investovala více než 200 milionů eur do nových projektů a expanzí a také do modernizace a rozvoje stávajících portfoliových společností. Největší investice směřovaly na podporu zdravotnických projektů, Aera Vodochody a EM&F. Penta v roce 2013 zahájila a částečně uzavřela pět transakcí a projektů: tři nové akvizice, jeden nový realitní projekt a jeden prodej. Největší podíl na portfoliu Penty tvoří zdravotnický sektor (37 %).

Portfoliové společnosti Penty v současnosti poskytují přes 30 tisíc pracovních míst, z toho více než 600 jich bylo nově vytvořeno v roce 2013. Investiční strategie skupiny se soustředí na projekty a společnosti, jejichž roční EBITDA dosahuje více než 50 milionů eur. Hlavní důraz klade na rozvoj stávajících odvětví, především zdravotnictví, maloobchod, výrobu a finanční služby v Česku, na Slovensku, v Polsku a Německu. V sektoru nemovitostí se i nadále zaměřuje na kancelářské, retailové a rezidenční projekty.

„Letos se naplní dvacet let od založení Penty. Prošli jsme si rychlými transakcemi v 90. letech, přes velmi intenzivní období buy-out transakcí, následovala teritoriální expanze na konci minulého desetiletí. V posledních dvou letech jsme nicméně přijali filosofii investora, který dlouhodobě investuje a rozvíjí aktiva.“

Marek Dospiva, partner Penty

„To se odráží v naší snaze uzpůsobit naše portfoliové společnosti tomu, čemu se po krizi říká „nová realita“. Výsledky roku 2013 vytvářejí velmi dobrý základ investiční strategii, která se zaměří na dosažení nadstandardních výkonů v našem portfoliu a projektech.“

Marek Dospiva, partner Penty

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube