Penta vstoupila do biotechnologické společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.

Penta Investment odkoupila od Michala Zahradníčka, majoritního akcionáře PrimeCell Therapeutics a.s., část jeho podílu. Po devíti letech tak dochází k zásadnější změně ve struktuře PrimeCell Therapeutics.  

Tato společnost se věnuje oboru medicíny, který je založený na kultivaci lidských buněk a tkání. Mimo vlastní aplikovaný výzkum se zaměřuje na následnou výrobu léčivých produktů, které se užívají při vysoce individualizované léčbě doposud neléčitelných, čí obtížně léčitelných onemocnění. Léčba je efektivnější, pro pacienta šetrnější a pomáhá zvyšovat kvalitu jeho života. PrimaCell Therapeutics je mj. také podílníkem ve společnostech: Národní centrum Tkání a buněk, a.s., 4MEDi centrum buněčné terapie a diagnostiky, SCL Biological Czech.

"Pro pacienty, kterých v našich zdravotnických zařízeních ošetříme ročně více než dva milióny, chceme tu nejmodernější a nejúčinnější léčbu. Proto investujeme nejen do vybavení svých zdravotnických zařízení, ale zároveň intenzivně usilujeme o inovace a hledání nových postupů, které reflektují vývoj ve světové medicíně. Vstup do PrimeCell Therapeutics je proto jen logickým krokem dlouhodobého investora, kterým Penta ve zdravotnictví rozhodně je.“

Václav Jirků, investiční ředitel Penty

Pro PCT představuje vstup nového strategického partnera především získání znalostí z oblasti poskytování zdravotní péče a snadnější přístup k pacientům, kteří potřebují moderní léčbu. Finance z akvizice budou v hlavní míře použity na dokončení vývoje některých produktů a na mezinárodní expanzi. 

Penta patří k jednomu z největších soukromých poskytovatelů zdravotní péče v regionu střední Evropy. Jako strategický investor ve zdravotnictví dlouhodobě sleduje trendy v oblasti diagnostiky, vývoje léků a nových léčebných metod, s cílem je aktivně nabízet pacientům v Polsku, České republice a na Slovensku. Investice do společnosti Primecell Therapeutics znamená další rozšíření spektra služeb a moderních metod, které chce Penta přinášet pacientům, a tím zvyšovat kvalitu i rozsah péče. Tato investice je součástí dlouhodobé strategie reflektující trendy ve vývoji léčiv. 

Cena transakce a velikost akvizičního podílu nejsou veřejné. 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost zaměřená na oblast regenerativní medicíny a buněčné terapie. Vyvíjí léčivé přípravky a produkty na bázi lidských buněk, které zvyšují kvalitu života občanů. Společnost patří mezi evropskou špičku v oblasti buněčné terapie, tkáňového inženýrství a spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými vědeckými institucemi na uvádění výsledků výzkumu do praxe, především z Izraele a USA. Společnost byla založena v roce 2007. Dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. jsou Národní centrum tkání a buněk a.s. a 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. aj. Hodnota aktiv společnosti činí 1,4 miliardy Kč.

Národní centrum tkání a buněk a.s.

Je společný podnik společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a České republiky. Národní centrum tkání a buněk je zdravotnickým zařízením, výrobcem léčiv regenerativní medicíny a tkáňovým zařízením. Současně disponuje bankou pupečníkové krve. Součástí jeho laboratoří je 1 500 m2 čistých prostor (GMP) vybudovaných v souladu s nejpřísnějšími evropskými standardy. Jako výrobce léčiv moderní terapie se zabývá nejen výrobou, ale i vlastním vývojem nových léčiv. Jako tkáňové zařízení vyvíjí a připravuje tkáňové transplantáty nejen pro rutinní chirurgické výkony, ale také pro vysoce specializované výkony v kardiochirurgii, ortopedii a dalších odbornostech. 

4MEDi centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.

Je společný podnik společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a České republiky. K dispozici má pro svůj aplikovaný výzkum a transfer základního výzkumu celkem 6 500 m2 nejmoderněji vybavených laboratoří v biotechnologickém parku 4Medi v Ostravě, který sídlí v areálu Fakultní nemocnice. Zaměřuje se na transfer znalostí specificky manipulovaných lidských tkání a buněk.

SCL Biological Czech s.r.o. je dceřiná společnost PrimeCell Therapeutics a čínské společnosti SCL Biotechnology Co., Ltd., která patří panu Chauncey Shey, jednomu z nejvýznamnějších světových venture kapitalistů. 

Ing.Michal Zahradníček,MBA(* 11. února 1968 Krnov) je český filantrop, podnikatel a investor, zakladatel a spolumajitel několika vysoce inovativních společností v oborech informačních technologií, biomedicíny a energetiky. Jeho firmy mají mezinárodní působnost, fungují celkem v sedmnácti zemích světa (EU, Rusko, USA, Izrael, Indonésie, Singapur, Turecko, Maroko aj.). Žije převážně v Praze. Zastává názor, že „inovace jsou jediným legitimním nárokem na zisk a že vynálezy a nové technologie zvyšují kvalitu života a zmenšují lidské utrpení.“

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube