Penta se stala vlastníkem VLP

K dnešnímu dni byla dokončena transakce mezi investiční skupinou Penta a německým koncernem Verlagsgruppe Passau. Penta tak nabyla vlastnické právo  ke 100% akcií emitovaných společností Vltava-Labe-Press, a.s. 

„Vlastnictví a podpora dalšího rozvoje jedné z nejvýznamnějších mediálních společností v Čechách plně odpovídá investiční strategii Penty, kterou chce skupina rozvíjet v rámci střední Evropy. V případě Deníku vycházíme z jeho přirozeného potenciálu, regionální zpravodajství však chceme dále zkvalitnit, v Praze a středních Čechách pak  význam Deníku výrazně posílit. Samozřejmostí je pak digitální rozvoj celého vydavatelství.“ 

Zdeněk Kubát, investiční ředitel Penty

Generálním ředitelem VLP a předsedou představenstva se stal Michal Klíma, novinář a mediální manažer, který po roce 1990 řídil velká česká a slovenská vydavatelství (Lidové noviny, a.s., Economii, a.s., Vydavatelství Spoločnosť 7 plus). V roce 2013 byl spoluzakladatelem společnosti Tablet Media, a.s., která vydává tabletový týdeník Dotyk a další 3 tabletové časopisy. Tablet Media a.s., se nově staly součástí mediálního portfolia Penty. Jejich přínosem bude nejenom posílení digitálních  aktivit vydavatelství ale také  spolupráce s divizí magazínů Astrosat.

Představenstvo VLP je dnes pouze tříčlenné, kromě  předsedy představenstva, Michaly Klímy, zůstává členem současná finanční ředitelka VLP, Lucie Kočí, třetím členem bude zástupce skupiny Penta Investments, Dominika Kalinová.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Lánský
PR manager

Mobil +420 734 542 270
lansky

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube