Penta se stala majoritním akcionářem spol. Sberbank Slovensko

Penta Investments vlastní od dnešního dne 99,5% podíl ve společnosti Sberbank Slovensko, a.s. Úspěšné uzavření transakce bylo podmíněné souhlasem Evropské centrální banky, který byl vydaný v průběhu minulého týdne.

„Akvizice Sberbank Slovensko je v souladu s naší dlouhodobou strategií posilňovat pozici na slovenském trhu. Jsme přesvědčeni, že naše dlouhodobé zkušenosti z této oblasti budou znamenat další zvyšování úrovně služeb a kvality produktů pro klienty banky.“

Iain Child, partner Penta Investments

Skupina Penta je na bankovním trhu aktivní od roku 2007, kdy se stala jediným akcionářem Privatbanky orientované na poskytování služeb privátního bankovnictví.  V roce 2011 pak získala většinový podíl v Prima bance (v té době s názvem Dexia Banka), která je zaměřena zejména na retailové klienty a financování měst a obcí.

 

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube