Penta se dohodla s Českými dráhami na rozvoji území v okolí Masarykova nádraží

Dozorčí rada společnosti České dráhy, a.s., dnes schválila návrh řešení rozvoje území v okolí Masarykova nádraží, který je výsledkem jednání mezi členy konsorcia Masaryk Station Development, jehož jsou České dráhy součástí. Bez zbytečných časových prodlev tak může Pentapokračovat v realizaci výstavby na území, které má ambici stát se novým obchodním centrem Prahy.

První část projektu je výsledkem mezinárodní architektonické soutěže, do které se zapojili elitní světoví architekti. Penta ji představí veřejnosti ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Stavební práce by měly začít na konci roku příštího, celý Central Business District výrazně zlepší tvář centra Prahy v průběhu dalších osmi let.

Penta za pozemky zaplatí podle vzorce, který je součástí smluv z roku 2004, kdy vzniklo konsorcium Masaryk Station Development. To je vlastníkem předkupních práv na pozemky v okolí Masarykova nádraží. Původní dokumentace předpokládala odprodej pozemků až po kolaudaci jednotlivých objektů. Na základě dnes schválené dohody dojde k okamžitému prodeji pozemků pro první fázi projektu,tj. podél ulice Na Florenci, v rozsahu 10,300 m2 za 235 mil. Kč. Pozemky pro další fáze se budou odkupovat vždy po získání stavebního povolení k dané fázi a kupní cena se bude odvíjet také podle stávajícího vzorce, který zohledňuje množství povolených komerčních ploch v dané fázi projektu.

„Toto řešení považujeme za maximálně transparentní. Českým dráhám garantuje, že obdrží tržní cenu. Ta plně zohledňuje finální objem výstavby na daném pozemku s platnou dokumentací k projektu, který se bude stavět“.

Petr Palička, projektový ředitel Penta Investments

Penta předpokládá postupný odkup pozemků o celkové rozloze přes 22,000 m2, na kterých chce zrealizovat výstavbu v objemu kolem 100,000 m2 hrubé podlažní plochy.  Odhadovaný celkový příjem pro České dráhy za prodej pozemků tedy bude vyšší než 600 mil. Kč. 

Dnešní rozhodnutí dozorčí rady také umožňuje pokračovat v rekonstrukci samotné budovy Masarykova nádraží, na kterou Penta v rámci konsorcia Masaryk Station Development nově vynaloží celkem 135 mil. Kč. Další fáze rekonstrukce by měla být zahájena ještě v tomto roce. Masarykovo nádraží tak získá úplně novou kvalitu prostředí a služeb jak pro cestující, tak i pro návštěvníky.

Úpravy stávající dokumentace po dnešním jednání Českých drah umožní bezproblémovou realizaci developerského záměru, zajistí pokračování rekonstrukce Masarykova nádraží a umožní Českým drahám v předstihu získat peníze za část pozemků nádraží určených pro první fázi projektu. V neposlední řadě umožní Českým drahám výhledově převést nádraží na SŽDC.

Investiční skupina Penta vstoupila do společnosti Masaryk Station Development (MSD) v říjnu 2011. Nahradila tak předchozího investora, ING Real Estate, které z konsorcia odešla v roce 2010. Penta přistoupila k platným smlouvám, které České dráhy uzavřely s Masaryk Station Investment již v roce 2004. Společnost MSD je v současnosti správcem majetku a vlastníkem předkupních práv na pozemky v okolí Masarykova nádraží.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Lánský
PR manager

Mobil +420 734 542 270
lansky

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube