Penta rozširuje síť regionálních nemocnic

Investiční skupina Penta se dohodla s vlastníky společnosti Nemocnice a polikliniky, a.s., na získání 100% vlastnického podílu ve společnosti, která provozuje nemocnice v Rimavské Sobotě, Banské Štiavnici a Žiaru nad Hronom. Uvedené nemocnice bude Penta spravovat prostřednictvím sítě Svet zdravia, která v současnosti řídí 8 regionálních nemocnic na Slovensku.

Transakce podléhá souhlasu slovenského antimonopolního úřadu a její výše nebude zveřejněna.

„Naším cílem je vybudovat síť regionálních nemocnic, které přinesou dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Díky třem novým nemocnicím tento náš záměr rozšíříme i do oblasti středního Slovenska," řekl Eduard Maták, partner investiční skupiny Penta.

Kromě postupné integrace nových nemocnic do existují sítě a využití synergií především v oblasti nemedicínských činností neplánuje nový investor žádná opatření, která by měla významný dopad na zaměstnanost.

  • Nemocnice a polikliniky, a.s., poskytují zdravotní péči ve spádové oblasti pro více než 160 tisíc obyvatel.
  • V roce 2012 dosáhly tržeb na úrovni 25,5 milionu eur a hospodařily s kladným hospodářským výsledkem.
  • Zaměstnávají 1100 zaměstnanců.

Penta v sektoru nemocnic

  • Penta vnímá nemocniční segment jako příležitost a výzvu k ozdravení a modernizaci regionálních nemocnic tak, aby poskytovaly kvalitnější zdravotní péči a zároveň ekonomickou návratnost pro investora.
  • Projekt nemocnic chce Penta realizovat na 3 trzích – na Slovensku, v Polsku a Česku.
  • Do sektoru regionálních nemocnic vstoupila Penta v srpnu 2012 akvizicí společnosti, která provozovala 8 regionálních nemocnic na východním Slovensku a v Partizánském.
  • V roce 2013 získala Penta kontrolu nad společností EMC Instytut Mediczny, která je největším soukromým provozovatelem nemocnic a zdravotnických center v Polsku.
  • V rámci nemocničního segmentu tak projekty Penty na Slovensku a v Polsku v současnosti dosahují tržeb na úrovni 120 milionů eur.
  • V letech 2012 a 2013 Penta investovala do modernizace slovenských regionálních nemocnic 10 milionů eur.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube