Penta posiluje svoje pozice na středoevropském trhu

Penta Investments, středoevropská investiční skupina, zveřejnila konsolidované výsledky za rok 2008. Podle mezinárodních standardů IFRS dosáhla aktiva skupiny 2,3 miliardy eur, vlastní jmění 725 milionů eur a konsolidovaný zisk po zdanění 61,5 milionů eur. Konsolidované tržby skupiny Penta dosáhly 1,9 miliardy eur. I v období finanční krize si Penta dokázala udržet nízkou míru zadluženosti, a to v poměru 1,2:1 (cizí zdroje vs. vlastní jmění).

"Finanční krize přinesla pro naši skupinu nové příležitosti, a to hlavně na středoevropském trhu, kde patříme mezi nejaktivnější investory. Při nových akvizicích se chceme soustředit na projekty, ve kterých můžeme uplatnit svoje zkušenosti z úspěšného ozdravování firem. Druhým pilířem našich investičních aktivit jsou transakce spojené s teritoriální expanzí již existujících projektů s cílem konsolidovat trh," řekl Jaroslav Haščák, managing partner Penta Investments pro divizi Buy-out.

Zisk skupiny ovlivnily hlavně tzv. start-up projekty, které v roce 2008 ještě nevygenerovaly pozitivní cash-flow. Na výši zisku měly významný vliv i investice v oblasti real estate, které jsou v počátečním stádiu a jejich zhodnocení Penta očekává až v období po roce 2012.

"Projekty jako Bory (obchodně-zábavní centrum v Lamači) nebo Čulenova (příprava developmentu v centru Bratislavy) jsou ve stádiu, kdy jsme do nich investovali řádově v desítkách až stovkách milionů eur, přičemž samotné fáze přípravy území a výstavby teprve začínají. Za významný úspěch považujeme projekt Digital Park - administrativní centrum v Bratislavě, o který je i v době krize mezi nájemníky velký zájem," řekl Jozef Oravkin, managing partner pro divizi Real Estate.

Největší část hodnoty svých investic má Penta v České republice (46 %), na Slovensku (39 %) a v Polsku (12 %). Z pohledu sektorového zastoupení je nejvýznamnější maloobchod (44 %), výrobní odvětví (22 %), realitní development (15 %) a zdravotnictví (10 %).

V současnosti má Penta rozpracované investiční projekty hlavně v Polsku, a dále v Rumunsku či Bulharsku. Do konce roku 2009 očekává minimálně jednu až dvě nové akvizice.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube