Penta podá seriozní a transparentní nabídku na koupi Sazky

Investiční skupina Penta podá závaznou nabídku na koupi podniku Sazka, a.s. V den podávání závazných nabídek v tendru, který organizuje insolvenční správce Josef Cupka, složí společnost ovládaná Pentou k nezávislému notáři nabídku na koupi podniku. Nabídka bude doručena insolvenčnímu správci a bude otevřena a zpřístupněna médiím.

"O Sazku se od počátku ucházíme proto, že vidíme významné synergie s Fortunou. Každý, kdo se s naší nabídkou obeznámí, se bude moci přesvědčit, že nabízíme tržní cenu, která plně odráží naše vnímání hodnoty podniku Sazka. Tuto cenu jsme připraveni uhradit, Sazku převzít a spolu s Fortunou ji dále rozvíjet. V případě, že správce Cupka oznámí a prokáže, že jiný zájemce zaplatí za Sazku více, než činí naše nabídka, budeme toto rozhodnutí akceptovat. V případě, že jím prezentovaná nabídka bude nižší než naše a navzdory tomu bude vybrána jako vítězná, bude to přímý a naprosto veřejný důkaz, že dochází ke krádeži Sazky," řekl Marek Dospiva, partner skupiny Penta.

Penta je přesvědčena, že klíčovým problémem Sazky, který vyvrcholil jejím konkurzem, je skutečnost, že skupiny PPF a KKCG nejsou věřiteli, kteří mají zájem na uspokojení svých pohledávek, ale od samého počátku je jejich hlavním cílem Sazku ovládnout. I proto podmínky tendru, který organizuje Josef Cupka, neumožňují férovou soutěž a maximalizaci prodejní ceny k uspokojení všech věřitelů, ale směřují k definitivnímu ovládnutí Sazky skupinami PPF a KKCG, které mají tendr plně pod svou kontrolou. Penta se takto postavené konkurzní frašky nezúčastní.

"Hlavním byznysem Penty je nákup a prodej firem. Jsou za námi desítky transakcí na evropských trzích, a proto víme, jaké podmínky jsou při takových transakcích obvyklé. Žádný prodávající, který chce maximalizovat výnos, nemůže prodávat za takových podmínek, jako prodává správce Cupka s požehnáním PPF a KKCG. Výjimkou je, pokud je jeho cílem prodávat sám sobě. A o to tady od počátku jde," dodal Marek Dospiva.

Způsob, jakým Penta podá svou nabídku na koupi Sazky

  • 23. září, v den podávání závazných nabídek v tendru organizovaném správcem, složí společnost ovládaná Pentou k nezávislému notáři nabídku na koupi podniku.
  • Nabídka bude složena před termínem podávání nabídek správci (tj. před 18.00) a bude otevřena až po tomto termínu. Nabídku bude moci otevřít insolvenční správce; v případě, že tuto možnost nevyužije, otevře ji notář a obratem bude odeslána správci. Nabídka bude v každém případě otevřena za přítomnosti médií.
  • V rámci své nabídky Penta doloží, že nabízená kupní cena byla složena na účet u vybrané komerční banky, a doloží závazný návrh smluvní dokumentace, která bude odpovídat správcem požadovanému vzoru s drobnými úpravami, směřujícími k dosažení alespoň minimální vyváženosti práv a povinností smluvních stran.
  • Pomocí tohoto mechanismu umožní Penta i dalším zájemcům, kteří se nechtějí účastnit nezákonných podmínek tendru ze strany správce Cupky, aby podali konkurenční nabídku.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube