Penta odmítá útoky Věcí veřejných

Penta Investments důrazně odmítá zpochybňování svých podnikatelských aktivit stranou Věci veřejné. Penta odmítá, aby její pověst nebo jména jejích představitelů sloužila jako marketingový symbol jakékoliv politické straně.

Penta je na trhu již 16 let, zaměstnává v ČR a v regionu více než 25 tisíc lidí, spolupracuje s renomovanými bankami a globálními investory, dodržuje zákony a platí daně. Hlavním předmětem našich aktivit je zvyšování hodnoty firem, ne politika. Plně respektujeme mandát Věcí veřejných, který tato strana dostala od občanů ve volbách, nemůžeme však mlčet při bezdůvodném očerňování a nesmyslné kriminalizaci naší společnosti.

Penta chce zareagovat především na 3 nejčastější témata:

1. Zpochybňování privatizace Aero Vodochody

Penta Investments získala Aero Vodochody v řádné privatizaci v lednu 2007. Nabídka Penty činila 2,9 mld. Kč, což bylo o 1,2 mld. Kč více než nabídka druhého v pořadí. Není známo, že by proti této privatizaci byla vznesena jakákoliv stížnost. V době privatizace prodělávalo Aero Vodochody miliardu korun ročně a hrozil bankrot společnosti a ztráta pracovních míst. V současnosti je Aero prosperující firma, která nadále zaměstnává více než tisíc lidí, zdvojnásobila počet zakázek a je úspěšná ve světových tendrech, které vyhlašují hráči jako Sikorsky, Boeing nebo EADS.

2. Útoky proti projektu rozvoje letiště Vodochody

  • Zásadně odmítáme, aby politici veřejně oznamovali, že projektu rozvoje letiště Vodochody zabrání. Považujeme to za zpochybnění právního státu. O projektech tohoto typu nemá rozhodovat politická vůle nebo volební program, ale ministerstvo životního prostředí v souladu se Zákonem č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
  • Považujeme za zvláštní, že si Věci veřejné vybraly jako cíl svých útoků projekt rozvoje letiště Vodochody, přičemž ve stadiu příprav nebo schvalování studie EIA jsou desítky až stovky projektů s řádově vyšším a intenzivnějším dopadem na desítky tisíc obyvatel.

3. Prodej pozemků Letišti Praha

  • Prodejem pozemků, které jsou nezbytné pro vybudování paralelní dráhy, došlo ke zvýšení hodnoty Letiště Praha.
  • Penta tímto prodejem vyšla vstříc Letišti Praha. Kdyby Penta pozemky neprodala, blokovala by možnou privatizaci Letiště, stejně jako výstavbu paralelní dráhy.
  • Penta uvedené pozemky koupila a prodala řádným způsobem v souladu se zákony ČR, za tržní ceny a pod dohledem renomovaných auditorů z "velké čtyřky".
  • Jakékoliv prošetření této transakce považujeme za bezdůvodné a jsme přesvědčeni, že podnět na Evropskou komisi, který v této věci podaly Věci veřejné, se prokáže bezpředmětným.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Lánský
PR manager

Mobil +420 734 542 270
lansky

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube