Penta obnovuje produkci v Drumetu

Středoevropská investiční skupina Penta koupila dne 15. června 2009 v konkurzu společnost Fabryka Lin i Drutu Drumet Sp. z o.o. a od tohoto data je faktickým nástupcem, který bude působit jako nový právní subjekt pod názvem Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. ("Drumet"). Provozní majetek Drumetu tvoří největší výrobní závod na výrobu ocelových drátů a lan v Polsku. V současnosti je hlavní prioritou Penty obnovit co nejrychleji produkci, ačkoliv je toto úsilí negativně ovlivněno půlročním výpadkem v produkci a ztrátou pozice společnosti na trhu.

"Jsem rád, že Drumet získal tak silného a stabilního vlastníka, jako je Penta. Podpora Penty je bezesporu nevyhnutelná při obnově pozice Drumetu na trhu. Toto bude velký úkol vhledem k ztrátě důvěry ze strany dodavatelů a zákazníků, nemluvě o obtížných podmínkách na trhu," řekl Piotr Murawski, správce konkurzní podstaty Drumetu.

"Drumetu a jeho zaměstnancům nabízíme finanční stabilitu, transparentnost a naše zkušenosti majitele, který již provedl řadu úspěšných restrukturalizací. Avšak musíme přiznat, že společnost je ve velmi nepříznivé situaci. Rádi bychom požádali o pochopení a podporu od všech zainteresovaných stran v Drumetu, především naše zaměstnance, odbory, dodavatele a zákazníky, ale také samosprávu a média, pro opatření, která musíme přijmout na pomoc Drumetu přežít a znovu se stát ziskovým," řekl Rafal Sosna, investiční ředitel Penty.

Kvůli ztrátě pozice na trhu, globální recesi, která má dopad na výrobce oceli po celém světě, a nelítostné konkurenci na trhu, zejména ze strany asijských výrobců, je Drumet nucen přizpůsobit strukturu nákladů reálné úrovni produkce, a to včetně snížení počtu zaměstnanců.

"Zahájili jsme vyjednávání s odborovými organizacemi. O nutnosti snižování počtu pracovních míst jsme už informovali i zaměstnance. Naši konkurenti, dodavatelé a celý ocelářský průmysl snižuje objem výroby, náklady a s tím pracovní sílu. Bohužel nikdo nemůže předpokládat, že Drumet bude dělat opak," dodal Rafal Sosna.

Snižování počtu zaměstnanců bude probíhat zcela podle polského pracovního práva a kolektivní smlouvy.

První kroky - priority Penty

  • Aktivity vedoucí k obnově výroby, jako naplnění zakázek.
  • Okamžité přizpůsobení struktury nákladů společnosti reálné úrovni produkce.
  • Představení nového managementu - silného a kompetentního týmu.

O Drumetu

  • Drumet byl založen v roce 1895 ve Wloclawku a je jedním z nejstarších producentů ocelových drátů v Polsku a Evropě.
  • V roce 2007 společnost vyrobila 120 000 tun produktů z ocelových drátů a generovala tržby v průměru 424 milionů polských zlotých.
  • Drumet pozastavil svoje produkční aktivity v únoru 2009 kvůli neschopnosti plnit závazky vůči svým dodavatelům.
  • V lednu 2009 podala společnost návrh na konkurz, na základě nějž obchodní soud ve Wloclawku oznámil bankrot společnosti a jmenoval konkurzního správce.
  • 15.6.2009 se stala Penta Investments faktickým vlastníkem podniku Drumet (tj. provozního majetku a zaměstnanců), hodnota transakce činí 120 milionů polských zlotých.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube