Penta navyšuje svůj akcionářský podíl ve zdravotní pojišťovně Dôvera

Středoevropská investiční skupina Penta má zájem dlouhodobě působit ve veřejném zdravotním pojištění na Slovensku. I proto se rozhodla významně zvýšit svůj akcionářský podíl ve zdravotní pojišťovně Dôvera: dohodla se se společností Prefto Holding Limited na získání jejího 50% podílu. Penta se tak stane jediným – 100% akcionářem ZP Dôvera.

Transakce podléhá souhlasu Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí SR a slovenského antimonopolního úřadu. Kupní cena nebude zveřejněna.

"Hlavním důvodem transakce byly naše rozdílné názory ohledně dalšího působení v ZP Dôvera. K nim došlo po zveřejnění iniciativy slovenské vlády s cílem zavést na Slovensku systém jedné zdravotní pojišťovny. Penta chce dlouhodobě působit ve zdravotnictví a také ve zdravotním pojištění. Nesouhlasíme s aktuální iniciativou vlády a nechceme svůj akcionářský podíl prodávat státu," řekl Eduard Maták, partner investiční skupiny Penta.

"Jsme přesvědčeni, že možnost výběru a konkurence mezi státními a soukromými zdravotními pojišťovnami přináší větší efektivitu a také kvalitu v poskytování zdravotní péče a služeb. Snaha o zavedení státního monopolu je jednoznačným krokem zpět, který nezlepší financování zdravotnictví a poškodí pacienta i lékaře. Vyvineme maximální úsilí k tomu, aby nedošlo k zániku možnosti výběru zdravotní pojišťovny na Slovensku," dodal Eduard Maták.

"Vítáme dohodu s Pentou, Prefto není dlouhodobým ani strategickým investorem ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že vnímáme hrozbu zásadní změny pravidel pro podnikání ve veřejném zdravotním pojištění, rozhodli jsme se naše akcionářské působení v ZP Dôvera ukončit," řekl Daniel Futej, zástupce Prefto Holding Limited.

ZP Dôvera je druhou největší zdravotní pojišťovnou na Slovensku. Poskytuje služby více než 1,4 milionu pojištěnců a její tržní podíl dosahuje 27 %. Investiční skupina Penta je akcionářem Dôvery od roku 2002. Prefto je 50% akcionářem ZP Dôvera od roku 2009, kdy došlo ke spojení ZP Dôvera se zdravotní pojišťovnou Apollo.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube