Penta nabízí Sazce 5 miliard korun

Investiční skupina Penta dnes doručila insolvenčnímu správci Josefu Cupkovi závaznou nabídku na koupi podniku Sazka, a.s. Za podnik Sazky nabízí 4,65 miliardy korun. Zároveň uhradí závazky Sazky, které vznikly po prohlášení konkurzu v celkové výši 350 milionů korun. Penta složila celou nabízenou kupní cenu na bankovní účet v Komerční bance. Součástí nabídky je i návrh smlouvy podepsaný zástupcem Penty, který obsahuje celou řadu návrhů, jak předejít případným rizikům, pokud by k transakci nedošlo.

"Z naší nabídky je zřejmé, že nám nejde o nic jiného, než o standardní podmínky, které jsou běžné při nákupech a prodejích firem. Pokud je cílem maximalizovat prodejní cenu, jak to prohlašuje správce Cupka a věřitelský výbor, naše nabídka by měla být brána v potaz. V opačném případě, vybere-li správce jako vítěznou nižší nabídku, vystavuje se vážné hrozbě žaloby o náhradu škody," řekl Marek Dospiva, partner skupiny Penta.

Penta považuje za nestandardní a podezřelé, že insolvenční správce jasně neurčil, kdy nabídky otevře a vyhodnotí a proč tak neučiní bezprostředně po termínu podání nabídek dnes v 18 hodin.

"Tendr považujeme za zmanipulovaný a zorganizovaný ve stylu raných devadesátých let, kdy se za součinnosti správce, soudce a věřitelů používaly konkurzy jako nástroj na nepřátelské ovládnutí firem. Je rok 2011 a naší účastí nebudeme tendry tohoto typu legalizovat. I když je naše nabídka podaná mimo tendr, o její závaznosti a serióznosti nemůže být pochyb, což dokládáme celou řadou dokumentů. V případě, že nabídky, které obdrží správce ve svém tendru, budou nižší než je naše, měl by vyhlásit nový tendr a určit také podmínky, které zabezpečí soutěž a maximalizují kupní cenu pro věřitele," řekl Marek Dospiva, partner skupiny Penta.

Ve své nabídce Penta dokládá:

  • Složení nabízené kupní ceny na účet v Komerční bance
  • Všechny správcem požadované formální dokumenty, např. výpis z Obchodního rejstříku
  • Návrh smlouvy, v němž se Penta mimo jiné zavazuje, že pokud nezíská souhlas ÚOHS a PMÚ do 5 měsíců, musí kupní cenu vypořádat a riziko získání souhlasu regulačních úřadů je plně v odpovědnosti Penty.
  • Penta ze smlouvy vypouští ustanovení, že správce se může předem vzdát podmínky, aby vítěz tendru získal souhlas ÚOHS. Penta upozorňuje, že tato podmínka je v rozporu se zákonem a vystavuje vítěze tendru hrozbě sankcí se strany ÚOHS. Tyto sankce by v případě Penty mohly dosáhnout několik stovek milionů eur.

Svoji nabídku Penta v pondělí 26. září doručí rovněž členům věřitelského výboru Sazky a dozorujícímu insolvenčnímu soudu.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube