Penta nabízí nejlepším studentům pracovní místo i atraktivní finanční odměnu

Investiční skupina Penta spouští novou soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých škol pod názvem Smart Deal. Cílem soutěže je prověřit vědomosti a schopnosti studentů ve dvou kategoriích – Fúze a akvizice a Realitní development – přičemž vítězi obou kategorií mohou získat finanční odměnu až 6000 eur. Zároveň Penta vítězům nabídne pracovní místo.

Soutěž Smart Deal je určená studentům 4. a 5. ročníků především ekonomických a technických oborů. Soutěž navazuje na studentské projekty, které Penta již v minulosti realizovala, jako například Vize 2025 nebo Cena Penty. Studenti se mohou do soutěže přihlásit do 21. respektive 31. října 2013, koneční vítězové by měli být oznámeni na konci listopadu 2013.

Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na www.smartdeal.eu.

V kategorii M&A Challenge (Fúze a akvizice) čeká na zájemce online test. Šest studentů, kteří v testu dosáhnou nejlepšího výsledku, postoupí do 2. kola, kde dostanou za úkol vypracovat případovou studii a osobně ji představit hodnotící komisi.

V kategorii Property Challenge (Realitní development) budou zájemci posílat zpracované návrhy možných developerských projektů v Praze a Bratislavě. Autoři šesti nejlepších návrhů budou také vyzváni na jejich osobní prezentaci před hodnotící komisi. V kategorii Property Challenge spolupracuje Penta se společností CBRE, jejíž představitelé jsou zároveň členy hodnotící komise.

Šest nejlepších studentů z každé kategorie vyhraje finanční odměnu 1000 eur. Ve druhém kole hodnotící komise vyberou vítěze každé z kategorií. Vítězi získají finanční odměnu 2000 eur a v případě, že nastoupí na pracovní pozici do Penty, i startovní bonus 3000 eur.

"Soutěž je náročná, na druhé straně jsem přesvědčený, že české a slovenské vysoké školy mají dostatek schopných a talentovaných studentů. Nabídka pracovního místa spolu s atraktivní finanční odměnou je určená těm nejlepším z nich," řekl Branislav Hunčík, personální ředitel Penta Investments.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube