Penta investuje 3 miliony eur do modernizace slovenských nemocnic

Na základě rozhodnutí slovenského antimonopolního úřadu získala investiční skupina Penta 100% obchodní podíl ve společnosti Estate Consult, která provozuje slovenskou regionální síť nemocnic Svet zdravia.

Jedná se o deset nemocnic ve městech Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Partizánske a Vranov nad Topľou s detašovanými pracovišti v Medzilaborcích a Stropkově. Penta do konce roku investuje 3 miliony eur, které budou použity na modernizaci nemocnic a zlepšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb.

"Naším cílem je vybudovat síť regionálních nemocnic, které přinesou dostupnou a kvalitnější zdravotní péči. Budeme pokračovat v již započatém ozdravném plánu, který řeší především finanční stabilizaci nemocnic a zastavení jejich zadlužování. V rámci této strategie dostanou nemocnice i nové zdravotnické vybavení a dojde k modernizaci, resp. rekonstrukcím a opravám budov, z nichž mnohé jsou dnes v havarijním stavu," řekl Eduard Maták, partner investiční skupiny Penta.

V letošním roce proběhnou díky vkladu nového majitele investice do nákupu lineárního urychlovače, nových ultrazvuků a rentgenů. V nemedicínské oblasti dojde ke zlepšení v tepelném hospodářství, k opravám klimatizací operačních sálů a zatékajících střech v jednotlivých nemocnicích.

Minulý rok ukončila skupina Svet zdravia s provozní ztrátou 2,3 milionu eur, za první pololetí letošního roku dosáhla provozního zisku 0,4 milionu eur. Přitom celkové závazky z obchodního styku celé skupiny nemocnic byly k 30. červnu 2012 ve výši 17,3 milionu eur. Tržby nemocnic celkem za první pololetí dosáhly 44,7 milionu eur. V nemocnicích, jejichž spádová oblast představuje 631 tisíc obyvatel, pracuje 4400 zaměstnanců.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube