Penta hospodařila se ziskem, očekává vstup na nové trhy

Česko-slovenská private equity skupina Penta dosáhla v roce 2006 konsolidovaného zisku* ve výši 183 milionů eur (5 miliard Kč**).

"Naším cílem pro nejbližší roky je pokračovat v expanzi na nové trhy, mimo tradiční český a slovenský prostor. V tomto ohledu považujeme za klíčové zřízení nové pobočky v Moskvě, kterou jsme otevřeli v září 2006. V nejbližším období otevřeme pobočku ve Varšavě," říká Jaroslav Haščák, partner private equity skupiny Penta.

Na výsledcích skupiny se v roce 2006 podílel jak prodej společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, tak i kladné hospodaření portfoliových společností Penty, zejména Paroplynového cyklu Bratislava, společnosti Slovalco, Slovenského investičného družstva či Závodů SNP.

V roce 2006 také Penta dokončila první ze svých projektů v oblasti developmentu – zkolaudována byla první fáze nového administrativního centra Digital Park v Bratislavě. Odbor Real Estate, který Penta založila už v roce 2005, nyní připravuje řadu dalších projektů na Slovensku i v České republice, například výstavbu nové městské části The Port v Bratislavě.

Penta očekává, že v roce 2007 budou její výsledky ovlivněny především novými projekty v sektoru energetiky, dále akvizicí a restrukturalizací společnosti AERO Vodochody a také dosud největší akvizicí skupiny mimo území ČR a SR – koupí polského maloobchodních řetězce Žabka.

*v souladu s mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS)
**přepočet podle kurzu ČNB k 29. 12. 2006

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube