Nadace Penta ocení vizionářské eseje

Nadace Penta vyhlašuje třetí ročník soutěže na vypracování eseje „Vize 2020“. Studenti českých a slovenských vysokých škol, jejichž eseje budou v jednotlivých tématických kategoriích zvoleny komisí jako vítězné, získají zajímavé peněžité odměny. Cílem soutěže je vyzdvihnout a ocenit studenty s nadprůměrnými analytickými schopnostmi a v případě zájmu jim poskytnout možnost odborné stáže v některé ze společností skupiny Penta. Uzávěrka pro zasílání esejů je 30. dubna 2006.

„Podpora školství a vzdělávání je jednou z klíčových oblastí činnosti Nadace Penta,“ říká Katarína Remiašová, správkyně nadace, a doplňuje: „V případě soutěže „Vize 2020“ nás zajímá, jak umějí být studenti kreativní a originální. U jednotlivým esejů budeme hodnotit, jak si autor poradil s vyhledáním a zpracováním informací do logických souvislostí, jak argumentuje a jestli jsou jeho závěry přesvědčivé. Jsme přesvědčeni, že studentské vize budoucího vývoje přinášejí neotřelé, svěží myšlenky nezatížené ještě tolik znalostmi z praxe, které mnohdy brání většímu rozletu.“

Soutěž s názvem „Vize 2020“ je vyhlašována od roku 2004. V minulém ročníku uspělo osm studentů z vysokých škol v České republice a čtyři studenti ze slovenských univerzit. Vypsány byly čtyři tématické okruhy, a protože se sešly opravdu kvalitní práce, byly v rámci dvou témat uděleny dvě druhé ceny. Celkově bylo mezi studenty v loňském roce rozděleno 300 000 slovenských korun. Narozdíl od starší soutěže nadace s názvem Cena Penty, která je určena studentům dosahujícím mimořádných studijních výsledků, tentokrát nehraje celkový prospěch studenta žádnou roli.

„Ceny jsou honorovány ve slovenských korunách, protože celá soutěž je vyhlašována jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko, a naše Nadace sídlí v Bratislavě. Ačkoli většina aktivit má národní působnost, tato cena je vyhlašována pro země najednou. Srovnání všech prací v rámci jednoho hodnotícího procesu je pro nás velice zajímavé i s ohledem na to, že autorům nejlepších prací pak nabízíme možnost absolvovat stáž v některé ze společností skupiny Penta,“ doplňuje Katarína Remiašová.

Pro rok 2006 jsou vypsána tři základní témata esejů a jedno téma pro získání zvláštní ceny. Podrobné informace najdete na www.nadacepenta.cz.

Témata esejů pro rok 2006:

1. kategorie – Odvětví 2020

Které odvětví (sektor) hospodářství bude v roce 2020 patřit k nejrychleji rostoucím a úspěšným? Jaký produkt nejvíce uspěje na budoucím trhu? Jaké faktory budou mít vliv na úspěch produktu nebo celého odvětví?

2. kategorie – Zábava 2020

Jak bude vypadat svět zábavního průmyslu a médií v roce 2020? Jaké faktory ovlivní vývoj v této oblasti? Jakým způsobem bude zábava distribuovaná? Co bude v roce 2020 hitem v oblasti zábavního průmyslu?

3. kategorie – Motivace 2020

Jak sestavit a správně motivovat úspěšný a efektivní pracovní tým v roce 2020? Co bude v této době ovlivňovat spokojenost a motivaci zaměstnanců?

Zvláštní cena – Sociální systém 2020

Jak bude v roce 2020 vypadat sociální systém? Jaké budou jeho principy? Jak bude v této době vypadat odvodový systém?

Eseje bude hodnotit odborná komise, složená ze zástupců Nadace Penta a představitelů vybraných vysokých škol. Předsedou poroty bude Ing. Ivan Klinec z Prognostického ústavu Slovenské akademie věd. Práce soupeřící o „Zvláštní cenu“ posoudí komise doplněná o odborníky z oblasti sociální politiky.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube