Masarykovo nádraží bude po rekonstrukci opět sloužit veřejnosti

Dnes v poledne byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná odjezdová hala Masarykova nádraží v Praze. Slavnostní pásku přestřihli starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, generální ředitel Českých drah Petr Žaluda a zástupce investora Marek Dospiva, partner investiční skupiny Penta. Jedná se o první zásadní opravu historické budovy Masarykova nádraží po přibližně 130 letech. Návštěvníci Masarykova nádraží tak budou mít možnost využívat obnovenou odjezdovou halu, která si zachovala svůj původní vzhled a zároveň splňuje ty nepřísnější bezpečnostní normy.

Rekonstrukci zabezpečovala v roli investora společnost Masaryk Station Development, a.s., a zhotovitelem stavby byl Průmstav, a.s. Rekonstrukce trvala 12 měsíců a bylo na ni vynaloženo celkem 60 milionů korun.

Investiční skupina Penta vstoupila do společnosti Masaryk Station Development (MSD) v říjnu letošního roku prostřednictvím svého 80% podílu v Masaryk Station Investment (MSI) a je jejím hlavním investorem. Převzala také všechny závazky, které vyplývají ze smluvní dokumentace z roku 2004 (Smlouva o projektu mezi MSI, MSD a Českými drahami). Součástí smluv je mimo jiné závazek společnosti MSD zabezpečit postupnou obnovu a rekonstrukci Masarykova nádraží.

"Jsme rádi, že se podařilo realizovat rekonstrukci historické památkově chráněné dvorany Masarykova nádraží a věříme, že je to první vlaštovka oznamující postupnou rekonstrukci celého nádraží. Vstupem Penty do Masaryk Station Investment je zde nový silný partner, se kterým nyní chceme jednat o budoucnosti rozvoje celé lokality a Masarykova nádraží tak, aby z něj měla naše společnost a především Pražané a cestující co největší užitek. Diskusi o spolupráci a rozvoji území kolem Masarykova nádraží začínáme. Možných forem řešení je několik, a proto dopředu nebudeme spekulovat o výsledku těchto rozhovorů," uvedl Petr Žaluda, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

"Máme ambici podílet se na celkovém rozvoji území v okolí Masarykova nádraží – v současnosti se jedná o nejzanedbanější část Prahy 1 a je naším cílem výrazně zvýšit kvalitu života v této oblasti. Rovněž nám záleží na rozvoji a modernizaci nádraží, kam by v budoucnu mohla vést i rychlodráha z letiště ve Vodochodech. Otevřeně deklarujeme, že jsme připraveni pokračovat v partnerství v rámcích smluv z roku 2004, ale jsme rovněž připraveni vyjít vstříc aktuálním představám a zájmům Českých drah," řekl Marek Dospiva, partner Penta Investments.

Fakta o Masarykově nádraží a rekonstrukci:

Masarykovo nádraží je nejstarším koncovým nádražím v Evropě, které je dosud v provozu – bylo postaveno v roce 1845. Rekonstrukce odjezdové haly je první zásadní opravou po téměř 130 letech. Odjezdová hala Masarykova nádraží je technickou památkou, rekonstrukce musela být proto provedena citlivě a pečlivě tak, aby byl zachován a respektován původní vzhled budovy. Byly zpracovány podrobné stavebně historické a umělecko historické průzkumy a rekonstrukce byla prováděna restaurátorským způsobem.

Obnova spočívala zejména v:

  • rozebrání konstrukce po jednotlivých příčných vazbách
  • posílení tuhosti konstrukce a jednotlivých konstrukčních prvků a spojů
  • opravě průčelí a střešního pláště

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube