Investor nabízí za stavební pozemky v lokalitě Masarykova nádraží tržní cenu

Masaryk Station Investment (MSI) je připravena zaplatit v lokalitě Masarykova nádraží za m2 stavebního pozemku až 20 000 korun v případě, že budou zachovány obdobné podmínky (porovnatelný koeficient podlažních ploch, zrušení stavební uzávěry apod.), jaké byly součástí akvizice pozemků bývalé České typografie v bezprostředním sousedství.

Společnost tak důrazně odmítá dezinformace a účelové lži,  podle kterých je případná cena za pozemky výrazně podhodnocena. Hysterie vůči případné úpravě vztahů mezi Českými drahami (ČD) a MSI se nezakládá na žádných faktech. Penta je jako nový investor v projektu necelé dva měsíce, přičemž za tu dobu neproběhla s ČD žádná jednání ani na téma, které pozemky by měly případně zájem prodat dříve, než stanovují smlouvy z roku 2004.

Penta vstupem do projektu převzala všechny závazky ze zmíněných smluv, které byly uzavřeny na základě výsledků veřejné soutěže. Důkazem toho je např. nedávná rekonstrukce a otevření historické odjezdové haly Masarykova nádraží, kterou společnost financovala.

Investiční skupina Penta vstoupila do společnosti Masaryk Station Development (MSD) v říjnu letošního roku. Nahradila tak předchozího investora, ING Real Estate, které z konsorcia odešla v roce 2010 z důvodu utlumení svých aktivit v Česku. Penta přistoupila k platným smlouvám, které České dráhy uzavřely s Masaryk Station Investment v roce 2004. Společnost MSD je v současnosti správcem majetku a vlastníkem předkupních práv na klíčové pozemky v okolí Masarykova nádraží. Penta je připravená pokračovat v projektu dle smlouvy, to znamená připravit pozemky a stavby v areálu železniční stanice pro budoucí rozvoj  jak v oblasti majetku využívaného Českými drahami, tak ve zbytkovém území pro komerční účely.

Smlouva o projektu uzavřená mezi MSI, MSD a ČD z roku 2004 předpokládá společný rozvoj území v okolí Masarykova nádraží a postupný odkup částí pozemků v majetku drah do společnosti MSD poté, co na nich bude ukončena developerská činnost. Znamená to, že podle smluv by České dráhy dostaly platby za pozemek vždy až po kolaudaci jednotlivých projektů, což v praxi znamená v horizontu 5 – 25 let. Zároveň by jako partner ČD musely spolunést veškerá rizika spojená s projektem a také do něj vložit vlastní finanční kapitál na samotnou výstavbu.

V případě zájmu ze strany Českých drah je Penta jako nový investor v MSI a v MSD připravena jednat o úpravě smluv a odkoupení pozemků v dřívějším termínu, než po dokončení developmentu. Riziko za development by pak nesl investor a nikoliv ČD. ČD by získaly peníze na rozvoj vlastní podnikatelské činnosti. Je však zcela na rozhodnutí ČD, zda se chtějí developmentu zúčastnit jako partner nebo pozemky odprodat dříve a nezatěžovat svoje hospodaření touto nesouvisející činností.

O MSI

Investiční skupina Penta podepsala dohodu o kapitálovém vstupu do společnosti Masaryk Station Investment, a.s. (MSI) v říjnu letošního roku a získala v MSI 80% podíl. MSI je 66% akcionářem ve společnosti Masaryk Station Development (MSD), v níž zbývající 34% podíl vlastní České dráhy. Cílem společnosti MSD je společný rozvoj území v okolí Masarykova nádraží a následný odkup pozemků v majetku Českých drah do společnosti MSD.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube