Florentinum hledá umělecké dílo do svého centra

Penta Investments hledá do veřejně přístupné piazzy svého administrativního komplexu Florentinum umělecké dílo, které by vhodně doplňovalo vzniklý prostor. Konkurz vyhlásila a odborně zajišťuje pražská galerie dvorak sec contemporary, která se soustředí výhradně na současné výtvarné umění.

Florentinum, které je budováno na 1,5 hektarovém území mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci, je prvním realitním projektem Penty v České republice. Obdélníkový komplex administrativních budov, jehož delší strany spojují dva poloviční prosklené paraboloidy, vytváří uvnitř dvě prostorná veřejná prostranství o celkové ploše přes 5 000 m2.

Záměr povznést prostor Florentina spojením s kvalitním současným uměním je v souladu s celkovou strategií investora vytvářet svými realitními projekty nejen nové obchodní či bytové plochy, ale též zlepšovat a kultivovat městské prostředí.

Návrhům je ponechána volná ruka v uměleckém zpracování i rozpočtu, projekt je otevřen českým i zahraničním tvůrcům. První výstupy z užšího kola výběru budou známy v polovině letošního roku. Podle ústředního uměleckého díla bude dále zpracována koncepce pro další veřejné prostory i katalog, v němž budou umělecká díla prezentována nájemníkům tohoto unikátního projektu.

V rámci projektu Florentinum bude také obnovena a rehabilitována historická Desfourská zahrada, která je součástí po dlouhou dobu zanedbávaného stejnojmenného paláce a která  rovněž nabídne prostor pro setkání veřejnosti se současnou uměleckou sochou.

Projekt Florentinum tak představuje novodobý přístup ve spojení kvalitního současného umění a developera, který při výstavbě budovy počítá se zakomponováním umění do nejexponovanějších míst svého projektu.

Dokončení celého centra Florentinum je plánováno na 4. čtvrtletí 2013.

Dvorak Sec Contemporary (DSC)

Přední česká galerie, která prodává české a slovenské  vizuální umění. Prostřednictvím edukace českých sběratelů dlouhodobě podporuje vznik a rozvoj trhu s českým a slovenským současným uměním. Galerie až na výjimky prodává jen umění žijících autorů. Galerie funguje v Praze již tři roky a má za sebou desítky výstav a projektů. Výstavy v DSC často budí pozornost sběratelů a médií.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube