Dobrý rok investiční skupiny Penta

Rok 2016 uzavřela Penta s výjimečnými hospodářskými výsledky. Celková aktiva portfoliových společností se zvýšila oproti roku 2015 o 21% (229,5 mld.Kč), zisk skupiny o celých 25% (6,78 mld.Kč). Pozitivní výsledky podpořil zejména výkon jejích společností, významně se na nich podílí také prodej společnosti Gimborn a prvního developerského projektu Penty v ČR – Florentina. 

Mezi řadou akvizic v loňském roce dominuje zejména Sberbank Slovensko, a také nemocnice v Polsku (ACZ Group Wroclaw) a na Slovensku (Topoľčany). Dr. Max vstoupil na srbský trh, jeho síť měla  na konci roku celkem 1026 lékáren. Fortuna rozšířila svůj brand do Rumunska, v České republice Penta koupila nemocnici Vrchlabí. Po Slovensku a Polsku tak bude i v Česku rozvíjet strategické investice ve zdravotnictví. Mimořádný rok zaznamenala také v developerských aktivitách - oznámila mj. koupi brownfieldu Nuselského pivovaru v Praze, vstup do společnosti Vítězné náměstí. Kromě okolí Masarykova nádraží bude stavět i u nádraží Hlavního. 

„V letošním roce očekávám růst hodnoty skupiny zejména díky zahraničním expanzím. U Dr. Maxe je to jisté v Srbsku, Rumunsku, velmi pravděpodobné v Itálii. Na další trhy půjde i Fortuna.“

Marek Dospiva, partner Penty

Meziroční porovnání klíčových dat:

2016

2015

Celková aktiva portfoliových společností 229,5 mld.Kč 189 mld.Kč
Čistý zisk 6,78 mld.Kč 5,4 mld.Kč
Kumulativní tržby portfoliových společností 151,2 mld.Kč 145,8 mld.Kč
Upravená EBITDA všech portfoliových spol. 8,69 mld.Kč 10,28 mld.Kč

Na daních a také sociálních a zdravotních odvodech za své zaměstnance Penta zaplatila celkem 5,43 mld.Kč 

Desatero událostí roku 2016

  • Úspěšný exit Florentina
  • Rozhodnutí o obnovení výroby letadel v Aeru
  • Posílení finančního segmentu akvizií Sberbank Slovensko
  • Úspěšný exit Gimbornu
  • Oficiální prezentace CBD u Masarykova nádraží podle Zahy Hadid
  • Zahájení výstavby Sky Parku v Bratislavě
  • Vstup do zdravotnického sektoru v ČR akvizicí Nemocnice Vrchlabí
  • Počátek expanze Dr. Maxe na jih Evropy
  • Vstup Penty na rumunský trh pod značkou Fortuny
  • Rozhodnutí postavit nemocnici NG v Bratislavě

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube