Čistá hodnota Penty dosáhla 1,4 miliardy eur

Středoevropská investiční skupina Penta Investments oznámila auditované finanční výsledky za rok 2012. NAV (čistá hodnota jmění) skupiny dosáhlo 1,425 miliardy eur a čistý zisk 147 milionů eur.

V roce 2012 skupina uzavřela na 4 hlavních trzích (Polsko, Česko, Slovensko, Německo) celkem 7 transakcí – 6 akvizic a 1 exit. Do nových projektů a expanzí v rámci existujícího portfolia skupina investovala kolem 370 milionů eur. Největší podíl na NAV Penty zaujímají investice do retailu (37%).

Portfoliové společnosti Penty v současnosti poskytují přes 33 tisíc pracovních míst, z nichž více než 500 bylo vytvořeno v loňském roce. Investiční strategie skupiny do budoucna počítá se zaměřením na větší společnosti s EBITDA 30 milionů eur a více, v regionu střední a východní Evropy. Prodlouží také investiční horizont na 7 – 10 let a během příštích pěti let postupně zredukuje počet portfoliových společností ze současných 17 na průměrných 10.

"Výsledky za rok 2012 dávají velmi pevný základ pro naše další plány. Nicméně očekáváme jen mírný, pokud vůbec nějaký makroekonomický růst v Evropě. Proto, abychom uspěli, musí být naše společnosti schopny výrazně překonávat svoje konkurenty. Abychom toho dosáhli, potřebujeme delší investiční horizont a zaměřit se detailněji a hlouběji na každodenní řízení našeho portfolia," řekl Marek Dospiva, partner Penta Investments.

Poměr hodnoty fondu mezi buy-out a real estate divizemi Penty by měl v budoucnu činit 70:30, přičemž současný poměr je 82:18. Penta chce se svými developerskými aktivitami expandovat i na polský trh a ve Varšavě již buduje lokální tým.

O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě.

Tiskový kontakt

Martin Lánský
PR manager

Mobil +420 734 542 270
lansky

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube