Alternativní investice v době finanční krize

Alternativní investice, mezi které patří i private equity, jsou známé jako „smart" moudré investování. To znamená, že jejich snahou je vyhýbat se tzv. laciným investičním vlnám, ale hledat hodnotu tam, kde ji jiní nevidí. V době krize toto platí dvojnásob.

Zatímco na první pohled se v současnosti jeví jako nejracionálnější vyhledávání tzv. defenzivních sektorů, které jsou krizí nejméně dotčeny - typu energetika či zdravotnictví - private equity a jiní alternativní investoři už zaměřují svoji pozornost jinam. Kupovat aktiva v defenzivních sektorech se ukázalo jako správné v době, která předcházela dnešní krizi. Tím, že se na trhu začínají objevovat na prodej aktiva, která jsou ve své podstatě zdravá, avšak jejich majitelé se v důsledku krize dostali do vážných problémů, se výrazně zvyšují nároky investorů na výnosnost investice. Konkrétně v Pentě také došlo ke zvýšení IRR (očekávaného vnitřního výnosového procenta). Očekáváme, že hodnota nakupovaných aktiv může ve středoevropském regionu klesnout oproti období před krizí až o čtvrtinu, případně i více.

Klíčovým pro úspěšné zainvestování bude odhadnout dobu, kdy krize dosáhne svého dna a ekonomiky se začnou dostávat ze stagnace, případně z recese. V té době začne být zřejmé, kdo jak úspěšně zainvestoval. Předpokládáme, že zhruba od druhé poloviny roku 2010 budeme svědky výrazné nákupní aktivity v celém sektoru alternativních investic, zejména však v buy-outech.

František Tregler
ředitel odboru investičních rizik

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube