Aero má šanci stát se jednou z nejvýznamnějších leteckých firem v Evropě

Skupina Penta, která se prostřednictvím své dceřiné firmy Oakfield uchází o privatizaci největšího leteckého závodu v ČR, Aera Vodochody, předložila privatizační komisi ambiciózní, nicméně velmi realistický plán budoucí restrukturalizace tohoto podniku. Tento plán vychází jak z dosavadních zkušeností z úspěšných restrukturalizací provedených skupinou Penta v České republice (Adast, Fortuna, Severomoravské vodovody a kanalizace) nebo na Slovensku (ZSNP, Východoslovenské železárny, Ozeta Neo), tak i ze znalosti situace v Aeru.

"Jsme přesvědčeni, že mnohaleté zkušenosti a špičkové technické know-how pracovníků Aera mohou spolu se znalostmi a zkušenostmi Penty z oblasti restrukturalizací a také díky našemu silnému finančnímu zázemí vrátit Aero mezi významné hráče v letecké výrobě," říká Marek Dospiva, spolumajitel Penty.

Plán restrukturalizace Aera, který Penta připravila, má tři priority: zaprvé vývoj a výroba letadel, dále výroba leteckých komponentů, případně finálních výrobků v rámci kooperačních projektů s mezinárodními výrobci a zatřetí výstavba letiště Vodochody.
Prvním krokem Penty pak bude kompletní kapitálová restrukturalizace společnosti, která zahrnuje zejména navýšení základního kapitálu o cca 10 miliard Kč a která umožní realizovat další kroky zaměřené na obchod, marketing a provoz. Dalším důležitým cílem podnikatelského záměru Penty je navázat na dosavadní, nejen smluvní, vztahy Aera s Armádou České republiky a dále je rozvinout.

Hlavní trend v letecké výrobě ve světě – ostatně stejně jako většina kapitálově náročných odvětví – směřuje ke koncentraci. To vyvolává potřebu vzniku mezinárodních uskupení, jako je například EADS (Airbus) nebo Eurofighter. „Má-li Aero prosperovat, musí být do těchto mezinárodních vývojových a výrobních uskupeních plně zapojeno, a to s ohledem jak na vývoj vlastních produktů, tak na výrobní subdodávky jiným leteckým výrobcům,“ upozorňuje Marek Dospiva. „V současné době jednáme s několika významnými světovými leteckými společnostmi, které mají zájem s námi spolupracovat.“

Právě aktivity v oblasti kooperací považuje Penta za velmi perspektivní. Aktuálně je jedním z nosných výrobních programů Aera spolupráce s americkou společností Sikorsky Aircraft Corpoaration, s níž je Penta v kontaktu. Právě tato spolupráce bude klíčová pro zajištění finančních zdrojů během přechodného období transformace společnosti.

Vedle letecké výroby je součástí Aera mezinárodní neveřejné letiště Vodochody, které má perspektivu stát se moderním a prosperujícím mezinárodním letištěm regionálního typu. Podle vize Penty by toto letiště mělo fungovat zejména jako doplňkové pro letiště Praha-Ruzyně. „Naším cílem není budovat Ruzyni konkurenci, ale právě naopak – našimi aktivitami chceme odlehčit letišti Praha-Ruzyně od pro něj neperspektivních, méně výnosných letů a vytvořit tak prostor pro zvýšení kapacity a efektivity pražských letišť. Plánujeme orientovat se takřka výlučně na služby pro nízkonákladové a charterové přepravce,“ doplňuje Marek Dospiva.

Tiskový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefon +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube