Scholarship in Slovakia

Nadácia Penta podporuje od roku 2015 formou štipendií a pokrytia nákladov na štúdium ukrajinských študentov študujúcich na Slovensku. Program je zameraný najmä na študijné odbory ekonómia, medicína a matematika a fyzika.

  • Odvetvie vzdelávanie
  • Rok od 2015
Web projektu