Post Bellum

Podporou neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá vyhľadáva a nahráva spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia, prispievame k dokumentácii dejinných príbehov, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť.

  • Odvetvie vzdelávanie
  • Rok od 2014
Web projektu