Podnikáme zodpovedne

  • 20 000  zamestnancom na Slovensku platíme sociálne zabezpečenie
  • Viac ako 50 miliónov EUR na najväčší ekologický projekt na Slovensku
  • 169 miliónov EUR platíme ročne na daniach a odvodoch do štátneho rozpočtu

Dane a odvody platíme do slovenského rozpočtu

Ako jednej z najväčších domácich spoločností nám záleží na rozvoji Slovenska a kvalite života jeho obyvateľov, pretože veríme v jednoduchú rovnicu - úspech našich spoločností je závislý na celkovom úspechu Slovenska a jeho občanov. Preto ako zodpovedný podnikateľ odvádzame dane a odvody tam kde ...
Zistite viac

Najväčšia environmentálna investícia na Slovensku

Vedeli ste, že najväčšiu súkromnú investíciu na Slovensku do odstránenia environmentálnej záťaže realizovala skupina Penta? Jedná sa konkrétne o revitalizáciu kalového poľa pri Žiari nad Hronom, ktoré vzniklo ešte v minulom storočí pri výrobe hliníka v Závodoch SNP.
Zistite viac

Pomáhame tým, ktorí to skutočne potrebujú

Kútiky v nemocniciach pre našich najmenších? Preplatenie zdravotných pomôcok, rehabilitácií a zákrokov, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia? Babice pomáhajúce mladým matkám v rómskych osadách? Ak sa pýtate, ako je možné, že táto forma pomoci vznikla - odpoveďou je pomoc a podpora Nadácie ...
Zistite viac

Investujeme do rozvoja slovenských firiem

V skupine Penta robíme všetko pre to, aby patrili naše firmy medzi tie najúspešnejšie nielen na Slovensku, ale aj v globálnom meradle. Rok čo rok investujeme stovky miliónov do ich rozvoja, inovácií a vývoja nových produktov. Výsledkom je ich expanzia na zahraničné trhy a svetová ...
Zistite viac

Pomáhame na ceste k dostupnejšiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu

Úspech krajiny je podmienený vzdelaním jej obyvateľov. Práve táto skutočnosť inšpiruje nadáciu Penta pri tvorbe a realizácii širokej škály projektov určených na podporu vzdelávania a študentov, aby ich cesta za poznaním bola bez prekážok. V posledných rokoch sa sústreďujeme na viacero zaujímavých ...
Zistite viac