Najväčšia environmentálna investícia na Slovensku

Vedeli ste, že najväčšiu súkromnú investíciu na Slovensku do odstránenia environmentálnej záťaže realizovala skupina Penta? Jedná sa konkrétne o revitalizáciu kalového poľa pri Žiari nad Hronom, ktoré vzniklo ešte v minulom storočí pri výrobe hliníka v Závodoch SNP.

Počiatok príbehu datujeme do roku 2002, keď s privatizáciou podielu v ZSNP Penta prijala záväzok, že vyrieši environmentálnu záťaž v podobe starého odkaliska na okraji závodu. Odkalisko vzniklo ako dôsledok výroby oxidu hlinitého z bauxitu a predstavovalo priame ohrozenie nielen pre okolitú prírodu, ale aj pre ľudí žijúcich v okolí.

Odstránenie environmentálnej záťaže takýchto rozmerov vyžadovalo komplexné riešenie. V prvej fáze sme vybudovali podzemnú tesniacu stenu, ktorá zabránila únikom alkalickej vody z kalového poľa do podzemných vôd v okolí a zabezpečila tak ich vyčistenie. V ďalšom kroku sme rekultivovali odkalisko, uzavreli ho pred vonkajším prostredím a na záver začlenili do okolitej prírody. Dnes by tak návštevník nemal tušenie, že malý zelený kopček na okraji mesta je bývalé toxické kalové odkalisko.

Celý tento proces rekultivácie kalového poľa bol vykonaný v spolupráci s poprednými slovenskými hydrológmi a vodohospodárskymi odborníkmi. Realizácia celého procesu odštartovala v roku 2006 a trvala takmer 6 rokov. Na revitalizovanom území prebiehajú sústavné pravidelné monitoringy a celá správa bývalého kalového poľa je pod dohľadom inštitúcií na ochranu životného prostredia.

Celkové náklady určené výlučne na revitalizáciu odkaliska sa vyšplhali do výšky 53 000 000 EUR a stali sa tak najväčšou investíciou súkromných firiem na Slovensku, zameranou na odstránenie starej environmentálnej záťaže. Spoločnosť ZSNP získala za tento projekt pomenovaný Sanácia odkaliska Kalové pole ZSNP  dokonca ocenenie ENVIRO OSCAR.

Perličkou na záver je fakt, že zakúpený podiel Penty v Závodoch SNP je jedným z mála pozitívnych prípadov privatizácie na Slovensku. Po počiatočnom ozdravení a reštrukturalizácii závodov SNP do nich tak následne investovali aj renomovaní zahraniční investori. V areáli miestneho priemyselného parku v súčasnosti pôsobí približne 180 podnikateľských jednotiek, ktoré zamestnávajú viac ako 5 100 pracovníkov, čo je celkovo o 1 000 ľudí viac, ako bolo v čase pred vstupom Penty do závodov.