Investujeme do zmeny slovenských nemocníc

Je smutné, že takmer každý obyvateľ našej krajiny má priamu, či nepriamu, negatívnu skúsenosť súvisiacu so stavom zdravotníctva na Slovensku. Azda najviditeľnejším problémom je súčasný stav nemocníc a ich zanedbané budovy, nedostatok personálu a nekonečné dlhy. Ako súkromný investor s touto situáciou už vyše 8 rokov úspešne bojujeme a postupne zlepšujeme slovenské nemocnice pre všetkých pacientov.

Prostredníctvom siete Svet zdravia momentálne spravujeme 17 nemocníc na celom Slovensku. Všetky tieto nemocnice sme prevzali buď na základe verejnej súťaže, alebo od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa. Takmer všetky tieto zariadenia boli v čase, keď sme ich preberali v katastrofálnom stave, či už po ekonomickej alebo fyzickej stránke.

Na začiatku nášho boja za lepšie zdravotníctvo sme si preto nastavili niekoľko cieľov:

  • zrekonštruovať najzdevastovanejšie časti budov a oddelení v našich nemocniciach
  • presvedčiť kvalitných lekárov a sestry, aby sa do nemocníc vrátili,
  • investovať do moderných prístrojov, inovácií a vybavenia zariadení

Podľa vytýčených cieľov sme do konca roka 2018 do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare investovali viac ako 212 000 000 EUR. Tieto financie sme investovali nad rámec akvizičných nákladov, čisto vo forme kapitálových investícií do obnovy budov, zdravotníckych technológií a tiež do splácania predchádzajúcich nedoplatkov daných nemocníc, ktoré mali prevažne na odvodoch či energiách. Táto suma nezahŕňa investíciu do nemocnica novej generácie v Bratislave. Ak zarátame aj ju spolu s ďalšími investíciami do zdravotníckych zariadení, tak do roku 2023 Penta investuje do slovenského zdravotníctva vyše 480 miliónov EUR.

Dobrými príkladmi našej úspešnosti je kompletné vybudovanie nového urgentu v nemocnici v Spišskej Novej Vsi, rekonštrukcia fasády v Dunajskej Strede a Galante, či vybudovanie nových centier excelentnosti v nemocniciach.

Spravovanie slovenských nemocníc vnímame ako náš dlhodobý záväzok. Chceme radikálne zlepšiť ich fungovanie a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nekladieme dôraz na fakt, že investované prostriedky Penty do nemocníc výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk, ktoré dané zariadenia vytvorili. Dôležité pre nás je, že postupne zlepšujeme doteraz zanedbávanú oblasť zdravotníctva na Slovensku.