Private Equity skupina Penta predloží dnes ponuku na odkúpenie pozemkov medzi Starým a Prístavným mostom v Petržalke

Private Equity skupina Penta predloží dnes, 31.8.2006, ponuku na odkúpenie pozemkov medzi Starým a Prístavným mostom v Petržalke. Spoločnosť je pripravená splniť hlavné kritérium výberu a ponúknuť najvyššiu cenu.

Penta oceňuje, že Magistrát Hlavného mesta Bratislavy zvolil transparentný spôsob predaja, za rovnako dôležité však považuje, aby zodpovedný prístup, prehľadnosť a čistota procesu bola zachovaná aj pri otváraní obálok, pri ktorom by mali byť prítomní uchádzači, resp. notár.

Penta považuje túto lokalitu za nový „business district“ Bratislavy, aj vďaka viacerým novým projektom (Digital Park, Atrium, Aupark) a plánovanému celomestskému centru.

V nadväznosti na územný plán mesta, má záujem o rozvoj a dodržiavanie funkčnej a priestorovej regulácie územia, vrátane dopravy a podmienok napojenia na inžinierske siete.

Tlačový kontakt

Gabriel Tóth
PR Specialist and Spokesperson

Telefón +421 2 577 88 192
Mobil +421 908 169 879
toth

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

Twitter
LinkedIn
Facebook